Reddere må ikke deltage i brandudrykninger på fridage

Hos en gruppe blandt redderne på Falck-stationen i Holbæk er der stor frustration over, at de ikke længere har mulighed for at deltage i brandudrykninger på deres fridage. Aftalen blev opsagt i sommer, men da Falck i øjeblikket søger efter nye deltidsbrandmænd, har gruppen af reddere atter tilbudt deres hjælp, men har fået nej.

Ifølge Holbæk Amts Venstreblad ulmer uroen blandt den del af redderene, som har deres faste arbejde på stationen, men som samtidig gerne vil fungere som deltidsbrandmænd i deres fritid. Redderne har bl.a. ønsket at holde deres branduddannelse vedlige. Den bortfalder nemlig, hvis de i fem år ikke har indgået i brandberedskabet.

Redderne fik i starten af året – bl.a. efter et par sit down-aktioner – en aftale på plads om, at de på deres fridage kunne deltage ved brandudrykninger. I begyndelsen var gruppen på otte mand, men siden er et par stykker faldet fra. Som led i aftalen oprettede redderne en vagtgruppe, der døgnet rundt skulle kunne stille med mindst een mand. Den ordning er imidlertid aldrig kommet til at fungere tilfredsstillende, især på grund af arbejdstidsreglerne. Når redderne får fri efter en vagt må de nemlig ikke køre i et døgn, og samtidig betyder køre-hviletidsbestemmelserne, at de ikke må køre otte timer før, de skal på vagt igen. Resultatet blev, at den lokale ledelse opsagde aftalen.

Nu søger Falck så nye deltidsbrandfolk, og det har fået reddernes utilfredshed til at blusse op igen. Men områdeleder Kim Sparvath afviser, at jobopslagene hænger sammen med den opsagte aftale: “Vi søger tre mand, fordi tre af deltidsbrandfolkene er flyttet. Så annonceringen efter nye brandfolk har ikke noget at gøre med, at vi har opsagt aftalen med redderne. Den blev opsagt, fordi de ikke kunne levere det mandskab, der var fastsat i aftalen”, siger Kim Sparvath til Holbæk Amts Venstreblad.

Annonce