Rekordlavt antal drukneulykker i Danmark

Arkivfoto

I 2015 omkom 34 personer i drukneulykker i Danmark, hvilket er det laveste antal nogensinde, siden man officielt begyndte at registrere antallet i 1970. Det viser TrygFondens årlige druknestatistik. Ifølge fonden er der dog stadig behov for at fortsætte med at skærpe sikkerheden ved og på vandet – mange af ulykkerne kan nemlig forebygges.

Det går i den rigtige retning med antallet af drukneulykker i Danmark. I 1970 mistede 139 personer livet, men i 2015 er antallet faldet til 34, som er det laveste målt nogensinde. De 34 drukneulykker skete oftest i havne, hvor 10 personer mistede livet. Dernæst kommer drukneulykker ved kyster, som kostede syv personer livet samt på åbent hav og fjord, hvor fem personer omkom.

”Det er meget glædeligt, at antallet af druknede er faldet så markant til det laveste nogensinde. Alene fra 2014 til 2015 er antallet faldet med 25, og det tyder på, at danskerne er blevet bedre til at passe på sig selv og hinanden”, siger René Højer, der er programchef i TrygFonden.

Havne koster fortsat flest liv

Havne har igennem årene været det sted, hvor flest personer drukner, og det gælder også for 2015.

”Langt de fleste, som drukner i havnene, er ikke i færd med en vandaktivitet. Mange falder i vandet på vej hjem fra en fest med alkohol i blodet, enten fordi de tilfældigvis går hjem langs vandet, eller fordi de vil overnatte på deres båd i havnen. Den slags meningsløse ulykker forsøger vi at afhjælpe bl.a. ved opsætning af redningskranse og oplyste redningsstiger i havnene. Der er også brug for at oplyse folk om, at det er risikabelt at gå alene hjem langs havnen i mørke og fx stille sig op på kanten for at tisse i vandet. Det er f.eks. i sådanne situationer, at drukneulykkerne i havne sker”, siger René Højer.

TrygFonden understreger, at det markante fald i antallet af drukneulykker ikke må give anledning til at fjerne fokus fra vandsikkerhed. Det kræver fortsat oplysning og adfærdsændring at reducere drukneulykkerne yderligere.

”Vi skal glæde os over et rekord lavt antal druknede i 2015. Men 34 druknede er stadig 34 for mange, og jeg er bange for, at vi i 2017 har fået en rigtig dårlig start på året, hvad angår antallet af drukneulykker. Derfor skal vi fortsat arbejde for at forbedre sikkerheden ved og på vandet gennem oplysning og ved at iværksætte tiltag, der forbedrer sikkerheden. Vi ved, at alkohol, manglende redningsvest og det at man bader alene er medvirkende årsager til drukneulykker. Det er forhold, som den enkelte selv er herre over, og vi gør alt, hvad vi kan, for at få danskerne til at handle efter det”, siger René Højer.

Oplysende indsats over for sejlere og fritidsfiskere

Ud over ulykkerne i havne drukner personer oftest i forbindelse med fritidssejlads og badning langs kysterne.

”Sammen med Søsportens Sikkerhedsråd henvender vi os til sejlere og fritidsfiskere med oplysende indsatser, f.eks. SejlSikkert-appen, der er fyldt med råd og vejledning om sikkerhed til søs. Vi har også SejlSikkert ambassadører i havnene, der skal være med til at opfordre til at tænke endnu mere sikkerhed. På strandene har vi kystlivreddere, der holder øje med badegæsterne og oplyser om badesikkerhed. Den forebyggende indsats er uundværlig, hvis vi skal forhindre, at situationer udvikler sig til fatale drukneulykker”, siger René Højer.

I perioden 2001-2015 skete der 909 fatale drukneulykker, hvor den højeste forekomst af drukneulykker skete for de 45-64-årige (396 druknede), og færrest for de 0-14-årige (44 druknede). I 2015 døde 82 personer ved drukning i Danmark. Af disse skyldtes de 34 en ulykke. Resten skyldtes primært selvmord. Yderligere 11 danskere druknede i udlandet.

Annonce