Penge til undersøgelse af akutlægehelikopters langtidseffekt for patienterne

En kommende undersøgelse skal vise, hvad langtidseffekten af en akutlægehelikopter er for patienter, som har været udsat for traume, samt patienter med blodprop i hjertet eller hjernen. Projektet ligger i forlængelse af en tidligere undersøgelse på området, men det nye projekt adskiller sig ved at omfatte et større antal patienter og ved at fokusere på overlevelse, funktionsniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet samt livskvalitet.

Formålet med den nye undersøgelse er at bidrage med ny og vigtig viden på området for akutindsatser. Det er læge Kamilia S. Funder fra Rigshospitalet, som skal stå for undersøgelsen, og hun har modtage 1,9 mio. kr. i støtte fra TrygFonden.

Samtidig har fonden doneret 1 mio. kr. til afdelingslæge, ph.d. Morten Breindahl fra Rigshospitalets Neonatalklinik, som skal bruge pengene til at udvikle nyt og mere sikkert udstyr til transport af kritisk syge nyfødte samt børn op til to år. Udstyret skal bruges af Rigshospitalets særlige udrykningsteam, som består af et hold speciallæger og intensivsygeplejersker, der døgnet rundt er klar til at rejse ud til andre hospitaler i Danmark, inkl. Færøerne og Grønland, og bistå med akut behandling, stabilisering og ledsagelse af kritisk syge nyfødte samt børn op til to år. Det nye transportudstyr skal forbedre kvaliteten af transporternes forløb og dermed sikre, at den rette behandling kan påbegyndes hurtigst muligt, så chancerne for, at de små patienter overlever, forbedres.

Endelig har Christian Skjærbæk på vegne af organisationerne bag akutkonferencen DEMC5 modtaget 30.000 kr. fra TrygFonden. Donationen skal bruges til publicering af abstracts fra den femte danske akutkonference, som blev afholdt i april 2013. Akutkonferencen er et vigtigt forum for præsentationer af akutmedicinsk forskning, og den blev arrangeret i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Akutmedicin, Dansk Akutsygepleje, Reddernes Udviklingssekretariat og Region Midtjylland.

Annonce