Medarbejdere: Planforslag fra brandvæsen er spændende og innovativt

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Forslaget til en ny plan for den risikobaserede dimensionering af Østjyllands Brandvæsen får ros fra medarbejderrepræsentanterne i brandvæsenets bestyrelse, der betegner det som spændende og innovativt. Formanden for bestyrelsen understreger samtidig vigtigheden af, at borgerne får den rette hjælp og at hjælpen kommer hurtigt frem.

Som BeredskabsInfo omtalte tidligere på ugen, er Østjyllands Brandvæsen nu klar med et forslag til brandvæsenets første plan for den risikobaserede dimensionering. Her vil brandvæsnets serviceniveau vil som noget nyt blive målt på den hjælp, som borgerne kan forvente at få, samt hvor hurtigt hjælpen når frem.

”Det er afgørende, at borgerne får den rette hjælp og at hjælpen kommer hurtigt frem. Vi vil fremover blive målt på værdien for samfundet og effekten ude ved borgere, erhvervsliv og institutioner, og ikke som før ud fra, hvad der er af materiel på de enkelte brandstationer. Vi skal tænke som et Østjyllands Brandvæsen, der kan udnytte synergier mellem brandstationerne til borgernes bedste”, siger formanden for brandvæsenets bestyrelse, Kristian Würtz.

Direktør: Fornuftig samtænkning af planlægning og beredskab

I Østjylland betyder udviklingen med bl.a. befolkningstilvækst, øget trafik, byfortætning og flere høje huse et nyt og mere komplekst risikobillede. Lars Hviid, der er direktør for Østjyllands Brandvæsen, fortæller, at der med udgangspunkt i hjemkommunernes kommuneplaner og deres beskrivelse af byudvikling og infrastruktur er lavet en fremtidssikret struktur for placering af brandstationer og disses dækningsområder. Det er en ny og moderne, men også fornuftig, måde at samtænke planlægning og beredskab, betoner beredskabsdirektøren.

Østjyllands Brandvæsen bliver også fremadrettet baseret på både fuldtidsbrandmænd, deltidsbrandmænd og frivillige. Antallet af stationer bevares, dog flyttes den nuværende station på Trindsøvej ud omkring Ringvej Syd og deltidsstationen i Lystrup flyttes til Lisbjerg og opgraderes samtidig til en fuldtidsstation. Derved opnås en forbedret dækning, så langt flere østjyske borgere fremover vil opleve hurtigere hjælp fra Østjyllands Brandvæsen. De nye stationsplaceringer er samtidig fremtidssikrede i forhold til den forventede byudvikling og vækst i Østjylland.

”Østjyllands Brandvæsen kan dermed løbende tilpasses byudviklingen, befolkningstilvæksten, kompleksiteten og sårbarheden i Østjylland. Alt efter hvor borgeren bor, er der forskelligt behov for assistance fra brandvæsnet – simpelthen fordi risikoen er forskellig”, siger Lars Hviid.

Fortsat fokus på forebyggelse

Ud over at understøtte udvikling med sikkerhed i Østjylland bistår beredskabet desuden ved håndteringen af effekter af klimaændringer og agerer, hvis der er hændelser i ind- og udland, som udfordrer sikkerheden. Det vil også fortsat være stor fokus på forebyggelse af brand og ulykker, da en samlet forebyggelsesstrategi skaber værdi for borgere og erhvervsliv og understøtter udviklingen af et trygt og sikkert Østjylland.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen bakker også op om de foreslåede ændringer. ”Planforslaget er spændende og innovativt. Som medarbejder bliver den kommende proces med at skabe udvikling med sikkerhed i både Østjylland og i brandvæsnet – en rigtig spændende opgave, som vi glæder os til at være med til at løfte”, hedder det i en udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne.

Annonce