Sønderjysk samarbejde om tavlevogne ved trafikuheld

Falck og det sydjyske firma MEKS har indledt et samarbejde om tavlevognsberedskab i Syd- og Sønderjylland. Det nye samarbejde indebærer, at de to virksomheder fremover samarbejder om løsning af tavlevognsopgaver på den sønderjyske motorvej mellem Kolding og Frøslev, hvor Falcks stationsnet i den kommende tid ændres væsentligt efter tabet af den syddanske ambulancekørsel.

MEKS er delvist ejet af Michael Kjær Sørensen, som for nyligt solgte sin ejerandel af Responce til Falck. Og nu har MEKS altså indgået en aftale med Falck om strategisk samarbejde inden for tavlevognsberedskab, som i mange år har været MEKS’ speciale.

Falck har i dag en landsdækkende aftale med Vejdirektoratet om diverse akutopgaver på statsvejene, herunder også fjernelse af efterladte køretøjer, fjernelse af tabte genstande, afhjælpning af akutte skader på vejudstyr, oprydning i forbindelse med ulykker, håndtering og indfangning af trafikskadede og løse dyr samt etablering af omkørselsruter.

På den sønderjyske motorvej mellem Kolding og Frøslev vil disse opgaver fremover bliver løst i et samarbejde mellem Falck og MEKS. Men samtidig har de to parter aftalt, at de vil samarbejde om at forbedre konceptet for brug af afspærringsvogne og i det hele taget forbedre service, teknologi og procedurer på området.

Annonce