Solrød og Greve overvejer beredskabssamarbejde

Google Maps
Brandstationen i Solrød. Arkivfoto

Fremover bliver Greve og Solrød kommuner måske til ét stort slukningsområde, hvor de to kommuners beredskaber skal indgå i et ligeværdigt samarbejde om brandslukningen. Målet med samarbejdet vil være at opnå stordriftsfordele og synergieffekter samt besparelser ved at de to kommuner kan have en fælles brandslukningskontrakt. Politikerne skal i begyndelsen af 2012 tage stilling til samarbejdet.

Solrød Kommune er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for – og konsekvenserne af – etableringen af et ligeværdigt beredskabssamarbejde med nabokommunen Greve. Et af formålene med samarbejdet vil i givet fald være, at de to kommuner kan gennemføre et fællesudbud af brandslukningen.

De drøftelser, som der er mellem Solrød og Greve kommuner, går ud på at etablere et fælles slukningsområde, der skal dække både Greve og Solrød kommuner. Som led i samarbejdet skal de to kommuners beredskaber kunne assistere hinanden på tværs af kommunegrænsen, ligesom det kan være aktuelt at deles om specialmateriel.

I dag har både Solrød og Greve kommuner kontrakt med Falck om brandslukningen, og Solrød Kommunes kontrakt udløber den 31. december 2011. Kontrakten omfatter efter en senere ændring et slukningstog bestående af autosprøjte og tankvogn, der i alt koster Solrød Kommune 1,8 mio. kr. om året.

På grund af drøftelserne med Greve Kommune har Solrød Kommune besluttet, at brandslukningskontrakten kun vil blive udbudt for en periode på et år. Dermed vil Solrød og Greve få mulighed for at lave et fælles udbud i 2012.

Det ventes, at byrådet i Solrød kan tage stilling til et beredskabssamarbejde i begyndelsen af 2012.

Annonce