Stadfæster dom over brandmand efter trafikulykke under udrykning

Arkivfoto: Per Johansen

Der var tale om tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, da en brandmand fra Falck i Hillerød i november 2013 som chauffør på en autosprøjte påkørte en personbil. Det har Østre Landsret nu fastslået. Ulykken skete under udrykning, og et ældre ægtepar i personbilen blev alvorligt kvæstet. Det koster brandmanden en betinget frakendelse af kørekortet.

Frederiksborg Amts Avis skriver, at landsretten har vurderet, at brandmanden kørte med en hastighed på mindst 44 km/t, da han i et kryds i Hillerød kørte frem for rødt. Her kolliderede autosprøjten med personbilen, som kørte frem for grønt med en hastighed på 21-25 km/t.  Ved ulykken blev en 78-årig mand og hans jævnaldrende kone alvorligt kvæstet.

Landsretten lægger i sin dom til grund: ”… at tiltalte kørte ud i krydset for rødt lys, uagtet han ikke havde frit udsyn til højre som følge af den lastbil med presenning, som han kørte udenom. Endvidere lægges det efter tiltaltes forklaring til grund, at han øgede hastigheden i samme øjeblik, han passerede den omtalte lastbil”.

Derfor fik den 46-årige deltidsbrandmand stadfæstet sin dom fra byretten på en betinget frakendelse af kørekortet, en bøde på 6.000 kr., betaling af sagens omkostninger samt betaling af erstatning til ægteparret. Brandmanden blev dømt for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og for uagtsomt at tilføje betydelig skade på legeme eller helbred, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Annonce