Beredskabsstyrelsen får ny brandslukningskontrakt på Bornholm

Alt tyder på, at Beredskabsstyrelsen fortsat skal stå for brandslukningen på Nordbornholm. Det kræver dog, at Beredskabsstyrelsen og Bornholms Regionskommune begynder at anvende nye ord, når de beskriver brandslukningsaftalen. Det vil nemlig ulovligt at indgå en almindelig brandslukningsaftale uden udbud, men hvis parterne kan sige, at der er tale om et samarbejde, bliver kontrakten lovlig.

Siden 2014 har Beredskabsstyrelsen – som det eneste sted i landet – stået for brandslukningen på Nordbornholm. Det er sket på baggrund af en brandslukningsaftale, der er indgået mellem Beredskabsstyrelsen og Bornholms Regionskommune, og som udløber den 1. maj 2019.

Parterne vil gerne videreføre den nuværende ordning, men brandslukningsaftalen kan ifølge Bornholms Regionskommune ikke forlænges uden udbud, da udbudsreglerne er ændret siden 2014.

Advokat: Skal være ”reelt” samarbejde

Nu har Kammeradvokaten imidlertid foretaget en vurdering af mulighederne for at videreføre ordningen, og konklusionen er, at et udbud ikke kan undgås, hvis der er tale om en brandslukningsaftale. Men hvis brandslukningen i stedet kan betegnes som et samarbejde, vil parterne kunne indgå en ny aftale.

”Sammenfattende er det min vurdering, at der med hjemmel i § 15 vil kunne indgås en samarbejdsaftale om varetagelse af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm. Det afgørende vil i den forbindelse være, at samarbejdet mellem regionskommunen og styrelsen tilrettelægges på en sådan måde, at det har karakter af et ’reelt’ samarbejde. Dét betyder konkret, at samarbejdet mellem regionskommunen og styrelsen skal bestå af andet og mere end den rene betaling mod udførelse af det kommunale redningsberedskab. Efter det oplyste yder både regionskommunen og styrelsen væsentlige bidrag til samarbejdet, som på hver sin måde er afgørende for, at det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm kan varetages på forsvarlig vis. Det er i forlængelse heraf min anbefaling, at disse gensidige bidrag beskrives tydeligt i parternes samarbejdsaftale, så det bliver klart, at denne ikke har karakter af en sædvanlig tjenesteydelseskontrakt, hvor en ordregiver køber services fra en leverandør, men reelt etablerer et samarbejde mellem ligeværdige parter om varetagelse af det kommunale redningsberedskab på Nordbornholm”, skriver Kammeradvokaten – ifølge Bornholms Regionskommune – i den juridiske vurdering.

Samme omkostning

På den baggrund er de to parter klar til at indgå en ny aftale, der vil have en værdi af ca. 1,2 mio. kr. om året. Det medfører, at regionskommunens udgifter vil være de samme som i dag.

En sammenligning fra regionskommunen viser, at aftalen – der altså nu er en samarbejdsaftale – er stort set identisk med den nuværende aftale. Forskellen er, at regionskommunen nu stiller brandstationen til rådighed for Beredskabsstyrelsen frem for at udleje den, og at prisen for den samlede ydelse baseres på langsigtede gennemsnitsomkostninger. Desuden skal regionskommunen fremover varetage indsatslederfunktionen, hvor Beredskabsstyrelsen i dag stiller indsatsledere til rådighed.

Den nye aftale skal godkendes politisk, inden den kan skrives under.

Annonce