Staten frifundet i endnu en SINE-retssag

Østre Landsret har fredag frifundet Moderniseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i den tredje store retssag om kommunikationsnetværket SINE. I den seneste sag var det den europæiske EADS-koncern, der havde krævet erstatning efter det store udbud af det landsdækkende radionet for beredskabsmyndighederne.

Landsretten fastslår i dommen, at der ikke er anledning til at fastslå, at SINE-udbuddet blev gennemført ulovligt eller i strid med udbudsretlige principper, ligesom det ikke er godtgjort, at de sagsøgte myndigheder hver for sig eller kollektivt har handlet ansvarspådragende.

I lighed med dommene i Damm-sagen og Nethleas-sagen fastslår landsretten altså, at SINE-udbuddet var fuldt ud lovligt. De sagsøgte myndigheder er med landsrettens dom desuden blevet tilkendt 10 mio. kr. i sagsomkostninger.

Sagen har verseret siden 2008 og har været særdeles omfattende.

Annonce