Alle statslige beredskabscentre deltager i slukningsopgave

Ved middagstid søndag opstod der brand i et transportbånd, som transporterer træpiller til en lagersilo på Avedøreværket. I første omgang så det ud til, at branden kunne begrænses til en lille silo med ca. 14.000 tons træpiller, men senere viste det sig, at der var varmeudvikling i den nærliggende store silo, som rummer et lager på ca. 35.000 ton træpiller. Derfor er slukningsarbejdet stadig i gang, og det er ikke alene Vestegnens Brandvæsen og Københavns Brandvæsen, som er indsat; også Beredskabsstyrelsen har siden søndag assisteret, og i den kommende tid vil alle Beredskabsstyrelsens centre på skift blive indsat på Avedøreværket.

Træpiller er småt brændsel, der anvendes i Avedøreværkets el- og varmeproduktion, og træpillerne bliver lagret i to siloer – en lille og en stor – på værkets grund samt i langtidslagre. Det antændte transportbånd befandt sig i 50 meters højde og var forbundet til den lille silo – og her opstod der ild i siloens lager af træpiller. Det meste af søndagen bekæmpede brandfolk ilden i siloen, og man begyndte at køre siloens indhold på ca. 14.000 ton træpiller væk.

I første omgang så det ud til, at branden kunne begrænses til den lille silo. Men senere viste det sig altså, at der var varmeudvikling i den nærliggende store silo, som rummer et lager på ca. 35.000 ton træpiller.

Politiet: Det vil tage mange uger

I øjeblikket arbejdes der på at efterslukke den brandskadede lille silo og få lageret kørt væk. Samtidig bliver der sprøjtet ildkvælstof ind den store silo for at hæmme brandudviklingen. Når arbejdet med den lille silo er færdigt, skal lageret i den store silo fjernes.

”Det foregår et stort stykke arbejde derude. Der er tale om store siloer og et meget omfattende lager af træpiller”, fortæller politiinspektør Michael Kristiansen, Københavns Vestegns Politi. Han vurderer, at det kan tage uger at fjerne de mange ton træpiller.

Beredskabscentre fra Jylland og Bornholm tilkaldes

Indsatsen på stedet sker i et samarbejde mellem Vestegnens Brandvæsen, Københavns Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Hvidovre Kommune og værkets ejer, DONG Energy. Indsatsen koordineres af Københavns Vestegns Politi, som også skal klarlægge brandårsagen.

Beredskabsstyrelsen assisterede i første omgang med mandskab fra Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved og Beredskabsstyrelsen Hedehusene, men da slukningen af branden har vist sig at være mere tids- og mandskabskrævende end først antaget, forventes mandskab fra styrelsens centre i Allinge, Haderslev, Herning og Thisted indsat på skift i den kommende periode. Det oplyser Beredskabsstyrelsen.

Avedøreværket ligger på en stor industrigrund, der er isoleret fra almindelig beboelse. Ingen personer er kommet til skade, der er ingen fare for områdets beboere, og leveringen af el og varme til forbrugerne er ikke påvirket.

Annonce