Google Maps
Brandvæsen

Samarbejde skal give hurtigere udrykninger på Vestegnen

Fremover vil det være tre forskellige brandvæsener, som skal assistere Vestegnens Brandvæsen, hvis brandvæsenets egne to slukningstog er optagede af andre opgaver. For at sikre hurtigere udrykninger vil Vestegnens Brandvæsen nemlig indgå samarbejdsaftaler med yderligere to naboberedskaber, som skal dække den vestlige og nordvestlige del af slukningsområdet med 3. og 4. slukningstog.

Google Maps
Brandvæsen

Fem kommuner overvejer at etablere fælles beredskab

I dag samarbejder kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre om det operative beredskab gennem det fælleskommunale Vestegnens Brandvæsen, ligesom kommunerne samarbejder om indsatsledelse. Men fremover kan samarbejdet blive endnu tættere, for de fem kommuner overvejer at sammenlægges deres beredskaber, så de får fælles beredskabskommission, beredskabschef og administration.

Google Maps
Brandvæsen

Tilsyn: Vestegnskommuner handlede ulovligt

Kommunerne Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Rødovre og Glostrup handlede ulovligt, da de med virkning fra 1. januar 2012 ændrede dimensioneringen af det fælleskommunale Vestegnens Brandvæsen. Det slår Statsforvaltningen Hovedstadens kommunaltilsyn fast i en ny afgørelse, hvor tilsynet dog også lægger vægt på, at kommunerne har erkendt og beklaget ulovligheden. Derfor vil tilsynet ikke foretage sig yderligere i sagen.

Brandvæsen

Branden på Avedøreværket er slukket

Efter 12 dages indsats er den omfattende brand på Avedøreværket slukket. Det har været en stor, lang og kompleks indsats fyldt med dilemmaer, men politiet roser samarbejdet mellem de forskellige dele af beredskabet. Alene det statslige beredskab har brugt omkring 8.500 mandskabstimer på indsatsen.

Brandvæsen

Alle statslige beredskabscentre deltager i slukningsopgave

Ved middagstid søndag opstod der brand i et transportbånd, som transporterer træpiller til en lagersilo på Avedøreværket. I første omgang så det ud til, at branden kunne begrænses til en lille silo med ca. 14.000 tons træpiller, men senere viste det sig, at der var varmeudvikling i den nærliggende store silo, som rummer et lager på ca. 35.000 ton træpiller. Derfor er slukningsarbejdet stadig i gang, og det er ikke alene Vestegnens Brandvæsen og Københavns Brandvæsen, som er indsat; også Beredskabsstyrelsen har siden søndag assisteret, og i den kommende tid vil alle Beredskabsstyrelsens centre på skift blive indsat på Avedøreværket.

Google Maps
Brandvæsen

Vestegnskommuners dimensioneringsplan får Beredskabsstyrelsens blå stempel

Over et halvt år efter at en ny dimensioneringsplan for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre trådte i kraft, har dimensioneringsplanen nu fået Beredskabsstyrelsens blå stempel. Beredskabsstyrelsen har tidligere rettet hård kritik mod kommunerne, fordi de handlede i strid med lovgivningen ved at lade dimensioneringen træde i kraft uden at have fået en udtalelse fra styrelsen, men efter at to tidligere udgaver af dimensioneringsplanen er blevet kasseret, har styrelsen nu accepteret den tredje. Den statslige myndighed sætter dog spørgsmålstegn ved, om en ny aftale med Københavns Brandvæsen faktisk sikrer borgerne på Vestegnen den optimale hjælp.

Google Maps
Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen retter hård kritik mod vestegnskommuner

Kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre får hård kritik fra Beredskabsstyrelsen og risikerer nu, at Statsforvaltningen rejser en sag om overtrædelse af den kommunale styrelseslov. Årsagen er, at kommunerne har ændret dimensioneringen af det fælleskommunale Vestegnens Brandvæsen uden først at forelægge ændringerne for Beredskabsstyrelsen. Det er ellers et lovkrav, som Beredskabsstyrelsen endda har erindret kommunerne om flere gange, og det får styrelsen til at betegne vestegnskommunernes fremgangsmåde som kritisabel.

Google Maps
Brandvæsen

Fyrede deltidsbrandfolk overtager brandvæsens løfteopgaver

Ved årsskiftet nedlagde Vestegnens Brandvæsen et slukningstog og fyrede samtlige 18 deltidsbrandfolk. Samtidig opgav brandvæsenet en række serviceydelser for i stedet at koncentrere sig om kerneydelserne i form af brand og redning. Men nu har omkring halvdelen af de fyrede brandfolk indgået aftale med fem vestegnskommuner om at varetage en af de serviceopgaver, som brandvæsenet opgav, nemlig løfteopgaverne.

Google Maps
Brandvæsen

Slut med vagtcentral og deltidsbrandfolk hos Vestegnens Brandvæsen

Ved årsskiftet sluttede to epoker for Vestegnens Brandvæsen. Efter 96 år med deltidsbrandfolk på brandstationen i Glostrup blev de sidste 18 brandfolk opsagt, og efter 44 års virke blev brandvæsenets vagtcentral nedlagt, hvorved fire vagtcentraloperatører mistede deres job. Nu varetages vagtcentralsfunktionen af Københavns Brandvæsen, der også står for det slukningstog, som hidtil har været bemandet med deltidsbrandfolk. Vestegnens Brandvæsen leverer dermed selv 1. og 2. slukningstog, mens Københavns Brandvæsen leverer 3. og 4. slukningstog.