Statsligt beredskab leverede 20.000 mandtimer under stormen Bodil

I forbindelse med stormen Bodil deltog Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i 185 indsatser med et samlet mandtimeforbrug på 19.700 timer. 16 af indsatserne varede mellem et og fem døgn. Til sammenligning rykkede de kommunale beredskaber ud 491 gange, men kun med en mandtimeforbrug på 4.250 timer. Det viser en ny opgørelse fra Beredskabsstyrelsen.

Det er Folketingets Forsvarsudvalg, som har bedt om en opgørelse over de leverede indsatstimer i forbindelse med stormen Bodil i december 2013. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet opgørelsen på baggrund af de statslige og kommunale beredskabets indberetninger til ODIN-systemet.

Beredskabsstyrelsens beredskabscentre ydede ifølge ODIN-indberetningerne 185 indsatser i forbindelse med stormen med et mandtimeforbrug på ca. 19.700 timer. 16 af disse indsatser havde en varighed på mellem et og fem døgn.

Det kommunale redningsberedskab ydede tilsvarende ifølge ODIN 491 indsatser i forbindelse med stormen med et samlet mandtimeforbrug på ca. 4.250 timer.

”Da der helt generelt er forskel i varigheden og karakteren af det kommunale og statslige redningsberedskabs indsatser, er der også forskel på transporttiden til de enkelte indsatser, hvilket blandt andet er inkluderet i ovenstående tal”, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Også Hjemmeværnet var indsat, og Hjemmeværnskommandoen har oplyst, at Hjemmeværnets frivillige samlet har været indsat i 1.087 manddage, svarende til ca. 8.050 indsatstimer.

Lænsekapacitet var opbrugt

Politikerne har også spurgt, om det ville have været muligt for Beredskabsstyrelsen at støtte de kommunale beredskaber yderligere, såfremt vandstanden var steget. Her oplyser Beredskabsstyrelsen, at hele styrelsens lænsekapacitet var disponeret i visse perioder i forbindelse med stormen, og at der ville således ikke umiddelbart have været mulighed for at påbegynde yderligere lænseopgaver.

”Beredskabsstyrelsens centre opretholdt imidlertid deres ordinære udrykningsvagt under indsatserne efter stormen, hvorfor der fortsat var kapacitet til at støtte det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved behov for andet end lænsekapacitet”, oplyser styrelsen.

Annonce