Udbyder ny rammeaftale om indkøb af kraftige pumper

Beredskabsstyrelsen har sendt en ny rammeaftale i udbud. Den omfatter indkøb af højkapacitetspumper på 25.000 l./min., og både Beredskabsstyrelsen, andre myndigheder under Forsvarsministeriet og alle de kommunale beredskaber kan gøre brug af rammeaftalen. Værdien ventes at blive på mellem 3 og 7 mio. kr.

Udbuddet omfatter levering af højkapacitetspumper (25.000 l./min.) til pumpning af overfladevand ved f.eks. skybrud og stormflod. Beredskabsstyrelsen vil ved kontraktindgåelse bestille de første tre højkapacitetspumper, men der er tale om en rammeaftale, og udover de tre pumper gives der ikke nogen garanti på minimumsbestilling af flere pumper. Den forventede kontraktværdi er dog op til 7 mio. kr. indenfor løbetiden på fire år.

Der vil blive gennemført en prækvalifikationsrunde, hvor tre virksomheder udvælges til at give tilbud. Udvælgelsen af disse tre vil ske på baggrund af de referencer fra tilsvarende leverancer, som virksomhederne kan præsentere.

Udbuddet falder sammen med, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) overtager ansvaret for Beredskabsstyrelsens materiel, hvilket sker pr. 1. januar 2019. Det bliver således FMI, som skal stå for udbuddet.

Annonce