Gribskov Kommune træder ud af Frederiksborg Brand og Redning

Egentlig skulle politikerne i Gribskov Kommune have taget stilling til, om de ville iværksætte en undersøgelse af omkostningerne ved at forlade det fælleskommunale Frederiksborg Brand og Redning. Men i stedet viste det sig, at et enigt byråd kunne stå bag en beslutning om straks at sende et varsel om, at kommunen udtræder af beredskabet pr. 31. december 2020.

Deltagelsen i Frederiksborg Brand og Redning har ikke givet de forventede besparelser for Gribskov Kommune, og derfor var der ved denne uges byrådsmøde lagt op til, at politikerne skulle beslutte, om de ville fortsætte i det fælleskommunale beredskab eller igangsætte en undersøgelse af omkostningerne ved en eventuel udtræden.

Sådan kom det imidlertid ikke til at gå. Et enigt byråd besluttede i stedet, at Gribskov Kommune straks skulle varsle udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020.

Baggrunden for beslutningen er Frederiksborg Brand og Rednings vedtægter, som indebærer, at de deltagende kommuner tidligst kan udtræde af beredskabet med virkning fra 31. december 2020, og at det skal ske med minimum 18 måneders varsel. Efterfølgende kan udtræden ske med minimum 18 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Hvis varsel ikke blev givet inden udgangen af juni, ville det således forsinke en udtræden med et helt år.

Meddelelsen om udtræden indeholder dog et forhold, idet Gribskov Kommune forbeholder sig at trække varslet tilbage, hvis ”vilkårene for udtræden får en sådan karakter, at kommunen beslutter ikke at ville udtræde alligevel”. Samtidig har kommunen dog også meddelt, at man er interesseret i en tidligere udtræden, hvis der kan opnås enighed med de andre kommuner herom.

Annonce