FOA-formand: Sjusk med regler kan koste menneskeliv

“Der må være tale om deciderede kommunale fejl, som omgående bør rettes. Er uheldet ude, så vil nedskæringerne i brandberedskabet koste menneskeliv”. Sådan reagerer sektorformand i FOA, Bent Larsen, der også er chef for de kommunale brandfolk i FOA, på baggrund af oplysningerne om, at en række kommuner har reduceret bemandingen på brandvæsenernes førsteudrykning fra otte til seks mand.

Folketinget ændrede sidste år loven, så bemandingen kan sættes ned til seks brandfolk. En helt afgørende forudsætning for at spare på brandfolkene er imidlertid, at der først er foretaget en risikovurdering – og det har en lang række kommuner helt valgt at se bort fra. Hensigten med loven var at afpasse antallet af deltagere i udrykningen efter lokale forhold – hvilket kan betyde, at antallet af brandfolk i en udrykning både kan sættes op og reduceres. Stort set ingen kommuner har foretaget den krævede risikovurdering, men i en undersøgelse fra dagbladet Politiken svarer 140 kommuner, at de har reduceret beredskabet. Blandt andet gælder det storbyerne Aalborg og Odense, hvor der er massivt etagebyggeri, der traditionelt kræver en større bemanding i beredskabet.

“Kommunerne bør naturligvis følge reglerne. Og reglerne er en bemanding på otte mand indtil der foreligger en risikovurdering. Det er decideret uansvarligt blot at reducere bemandingen. Det er brandfolkenes back up, der mangler, når beredskabet reduceres fra otte til seks. Erfaringen viser os desværre, at lige netop back up-funktionen har reddet menneskeliv”, siger Bent Larsen.

Forbundet af Offentligt Ansatte har tidligere haft en deputation i Folketingets Kommunaludvalg for at fremføre sin bekymring over sikkerheden ved fremtidige udrykninger. Men fra lovgivernes side har der netop været henvist til de lokale risikovurderinger som et forhold, der skulle sikre sikkerheden. Altså de risikovurderinger der endnu ikke foreligger.

Annonce