Nabobrandvæsen vil ikke længere betale for 1-minutsberedskab i Ballerup

Google Streetview
Falck-stationen i Ballerup. Arkivfoto.

Siden 1960’erne har brandstationen i Ballerup, der i dag indgår i Beredskab Øst, også dækket dele af de nuværende Egedal og Furesø kommuner. Men nu vil Frederiksborg Brand & Redning ikke længere betale for assistancen fra 1-minutsberedskabet i Ballerup. De ønsker i stedet, at stationens deltidsbrandfolk skal rykke ud. Det har Beredskab Øst dog afvist – de mener, at den løsning vil være ulovlig.

På Falcks brandstation i Ballerup er der i dag både et 1-minutsberedskab med fuldtidsbrandfolk, der udgør stationens 1. udrykning, og et 5-minuttersberedskab med deltidsbrandfolk, der udgør 2. udrykningen. Stationen indgår i det fælleskommunale Beredskab Øst, og dens primære dækningsområde er Ballerup og Herlev kommuner.

Siden 1960’erne har brandstationen i Ballerup imidlertid også dækket områder i nabokommunerne. Oprindeligt var der tale om områder med omkring 18.000 indbyggere i den daværende Furesø Kommune og 13.500 indbyggere i den nuværende Egedal Kommune. Et spareønske fra Furesø Kommune førte dog i 2011 til, at Ballerups dækningsområde dér blev reduceret til 4.500 indbyggere, ligesom de to kommuner ikke længere ønskede at kunne trække på 2. udrykningen i Ballerup.

I dag indgår Egedal og Furesø kommuner i det fælleskommunale Frederiksborg Brand & Redning, der årligt betaler ca. 2,5 mio. kr. for assistancen fra Ballerup. I 2022 havde Beredskab Øst 102 udrykninger til dækningsområdet i Egedal og Furesø kommuner samt 17 udrykninger til andre dele af Frederiksborg Brand & Redning.

Finder prisen urimeligt høj

Nu har Frederiksborg Brand & Redning imidlertid meddelt Beredskab Øst, at de finder den gældende betaling urimeligt høj.

I stedet for de 2,5 mio. kr. ønsker Frederiksborg Brand & Redning fremover kun at betale under 1 mio. kr. for assistancen fra Ballerup. Ifølge Beredskab Øst har Frederiksborg Brand & Redning derfor foreslået, at den nuværende samarbejdsaftale ændres, således at det ikke længere er 1-minutsberedskabet i Ballerup, som dækker i Egedal og Furesø kommuner, men i stedet 5-minuttersberedskabet.

Dermed vil Frederiksborg Brand & Redning ikke længere skulle være med til at dække lønnen til fuldtidsbrandfolkene i Ballerup, men samtidig vil konsekvensen være, at udrykningen afgår 4-5 minutter senere.

Anser forslag for at være ulovligt

Hos Beredskab Øst har man afvist ønsket fra Frederiksborg Brand & Redning. Beredskab Øst mener nemlig ikke, at den løsning, som Frederiksborg Brand & Redning foreslår, vil være lovlig, idet beredskabslovgivningen kræver, at den nærmeste – og hurtigste – enhed skal afsendes ved brandmeldinger.

Som en midlertidig løsning er de to naboberedskaber blevet enige om, at den nuværende samarbejdsaftale forlænges frem til 31. marts 2023 på uændrede vilkår. Hvad der derefter skal ske, er uvist. Hos Beredskab Øst forventer man, at Frederiksborg Brand & Redning i de kommende måneder vil vurdere de forskellige muligheder. Ifølge Beredskab Øst har Falck dog afvist muligheden for at levere et alternativ.

Rettelse: I den oprindelige udgave af artiklen var antallet af indbyggere i det samlede dækningsområde angivet forkert. Det er nu rettet.

Annonce