Strid mellem brandvæsen og hovedentreprenør bag ny brandstation

Østjyllands Brandvæsens nye brandstation i Aarhus Nord er hårdt ramt af problemer med kvaliteten af byggeriet. Mange af problemerne er så alvorlige, at de har givet udfordringer for brandfolkenes trivsel og arbejdsmiljø, så nu har brandvæsenet valgt at afhjælpe de mest generende mangler for egen regning, inden de juridiske mellemværender med hovedentreprenøren er afklaret.

Ifølge Østjyllands Brandvæsen er der alvorlige mangler ved byggeriet af brandstationen i Aarhus Nord, der har haft virksomheden K.G. Hansen som hovedentreprenør. Brandvæsenet har derfor iværksat en juridisk proces, hvor der er gennemført en syn- og skønsforretning, som skal afklare omfanget af manglerne. Mens den juridiske proces kører, har brandvæsenet valgt at tilbageholde dele af betalingerne til hovedentreprenøren.

Selv om der altså sker tilbageholdelse af betalinger, så vurderer Østjyllands Brandvæsen, at der er risiko for, at de tilbageholdte betalinger ikke vil være tilstrækkelige til at dække de forventede udgifter til rådgiverydelser i forbindelse med striden med hovedentreprenøren.

Slider på medarbejdernes tålmodighed

Status er nu, at de bygningsmæssige udfordringer har været uafklarede i de mere end 15 måneder, som der er gået siden brandstationens indvielse. Ifølge Østjyllands Brandvæsen slider det unødigt på medarbejdernes tålmodighed. Af hensyn til medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø har brandvæsenet derfor valgt at igangsætte en afhjælpning af de mest generende bygningsmæssige problemstillinger. Det sker i første omgang for Østjyllands Brandvæsens egen regning og risiko.

Udbedringerne omfatter bl.a. indregulering af ventilationsanlæg, opsætning af gelænder på trapper, færdiggørelse af el-arbejder samt VVS- og tømrerarbejde.

Østjyllands Brandvæsen forventer, at der tidligst ultimo 2023 eller primo 2024 vil komme en afklaring af det juridiske mellemværende mellem brandvæsenet og hovedentreprenøren.

Annonce