Sverige får et ekstra telefonnummer til nødsituationer

Arkivfoto

Til marts næste år får Sverige et landsdækkende supplement til alarmnummeret 112. Det nye nummer, 113 13, skal anvendes ved alvorlige ulykker og krisesituationer, hvor borgerne kan ringe til nummeret for at få information om den aktuelle situation, ligesom beredskabet via nummeret kan indhente information fra borgerne om, hvordan ulykken eller krisesituationen udvikler sig.

Det nye nummer har i december været testet i 10 kommuner i Skåne, og fra 11. marts 2013 bliver nummeret landsdækkende. Det bliver SOS Alarm – der også driver de svenske alarmcentraler – som skal besvare opkald til 113 13.

Alt afhængigt af hændelsens type vil det være brandvæsenet, det præhospitale beredskab eller politiet, der skal levere de informationer, som SOS Alarm kan videregive til de borgere, der ringer 113 13. Det kan f.eks. være oplysninger om de foranstaltninger, som borgerne skal tage i tilfælde af storm, oversvømmelser eller storbrande, og målet er at undgå unødige opkald til alarmnummeret 112. Desuden kan myndighederne fremover opfordre borgerne til at benytte 113 13 til at give oplysninger om, hvordan f.eks. en storm udvikler sig i lokalområdet. I akutte tilfælde skal der dog stadig ringes 112.

Udover 112 og 113 13 har Sverige, ligesom Danmark, et landsdækkende telefonnummer til politiet – i Sverige er det 114 14 – ligesom der i hele landet kan ringes 1177, hvis borgerne ønsker sundhedsfaglig rådgivning.

Annonce