Sydøstjyllands Brandvæsen vil købe nye køretøjer for 12 mio. kr.

Det nye Sydøstjyllands Brandvæsen, som dækker Horsens og Hedensted kommuner, gør klar til en større udskiftning af vognparken. I forbindelse med en ny plan for risikobaseret dimensionering vil brandvæsenet således indkøbe nye køretøjer for godt 12 mio. kr. Det drejer sig blandt andet om fem-seks tanksprøjter og to tankvogne.

Sydøstjyllands Brandvæsen har indledt processen med at sende tre kontrakter om indkøb af køretøjer i udbud. Samlet vil de tre kontrakter have en anslået værdi på 12,2 mio. kr.

Den første kontrakt omfatter indkøb af fem-seks tanksprøjter. Kontrakten vil også omfatte optioner på skæreslukkersystem, CAFS, vandkanon, superhøjtryksanlæg, elektrisk spil, hydraulisk spil, sikkerhedsfilm til ruder, buffertank og ekstra elektrisk fuldautomatisk materielkasse. Det er kun selve opbygningen, som vil være omfattet af udbuddet – chassiserne vil blive indkøbt separat.

Den anden kontrakt omfatter en Hurtig Sluknings Enhed (HSE), og her vil der være tale om et samlet udbud af chassis og opbygning.

Endelig vil Sydøstjyllands Brandvæsen udbyde opbygningen af to tankvogne på eksisterende chassiser.

Selve udbuddet forventes at blive iværksat senere på året.

Annonce