Endelave får styrket brandberedskabet

Endelave er en ø på omkring 13 km² og med ca. 155 indbyggere. Endelave hører under Sydøstjyllands Brandvæsen, og takket være midler fra en fond er der nu udsigt til, at brandberedskabet på Endelave bliver styrket. Der vil således blive investeret i en traktortrukket vandtankvogn med pumpe og slangevinde samt personligt udstyr til de frivillige brandfolk.

Sydøstjyllands Brandvæsen har søgt Trygfonden om midler til styrkelse af beredskabet på Endelave. Trygfonden har valgt at støtte projektet med 250.000 kr., som vil blive anvendt til indkøb af traktortrukket vandtankvogn med pumpe og slangevinde samt personligt udstyr til de frivillige brandfolk.

Vandtankvognen skal erstatte en ældre traktortrukket tankvogn. Den nye tankvogn får en forøget vandkapacitet samt pumpe og slangevinde. Sydøstjyllands Brandvæsen forventer at kunne købe en vogn med vandtank på mellem 3.000 og 4.000 liter.

At tankvognen får pumpe og slangevinde betyder, at en indsats kan startes hurtigere, end det er tilfældet i dag. Der vil således ikke skulle lægges traditionelle brandslanger ud for at lave den vigtige førsteindsats. Vandtankvognen skal som nu også trækkes af en traktor.

Udover køb af vandtankvogn, så giver Trygfondens midler også mulighed for at købe nye branddragter.

Annonce