Brandvæsen

Politiet advarer: Aviser og reklamer frister ildspåsættere

Påsatte brande starter tit i reklamer og aviser, som ligger i bunker i trappeopgange. Det har også været tilfældet ved flere påsatte brande i etageejendomme i Esbjerg det sidste halve år. Det får nu politiet og brandmyndighederne til at opfordre til, at alle hjælper til med at undgå bunker af papir i opgange og kældre.

Brandvæsen

Esbjerg, Varde og Fanø overvejer fælles beredskab

Regeringens overvejelser om en ny struktur for det samlede redningsberedskab har sat gang i lokale bestræbelser på at komme en strukturreform i forkøbet. Senest er det Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, som overvejer at etablere et fælles beredskab, ”Beredskab Vestkysten”, der skal styrke de faglige miljøer, skabe mere robusthed og give stordriftsfordele.

Brandvæsen

Esbjerg vil reducere 1-minutsudrykningen

Fremover vil Esbjerg Kommunes 1-minutsudrykning efter alt at dømme blive reduceret med to mand i tidsrummet kl. 16-08. I stedet vil kommunens deltidsbrandfolk skulle bemande et af de to køretøjer på førsteudrykningen, der i dag udelukkende bemandes med fuldtidsbrandfolk. Ændringen giver en årlig besparelse på 1,5 mio. kr., men samtidig sikrer den, at deltidsbrandfolkene får mere erfaring og rutine – og at frafaldet blandt deltidsbrandfolkene kan reduceres.

Præhospital

Brandvæsen skal stå for beredskab under fodboldkampe

To ulykkelige hændelser på udenlandske fodboldstadioner, hvor fodboldspillere har fået hjertestop under kampe, har skærpet opmærksomheden om beredskabet ved akut sygdom og uheld under danske fodboldkampe. 1. divisionsklubben Esbjerg fB har derfor indgået en aftale med Brand & Redning Esbjerg, som fremover stiller med seks veluddannede førstehjælpere, når EfB spiller kampe på Blue Water Arena i Esbjerg.

Brandvæsen

5.000 protesterer mod lukning af brandstation

Hele 5.195 borgere fra Esbjergs nordlige forstæder protesterer mod, at beredskabskommissionen vil lukke brandstationen i Sædding inden en ny og bedre placeret station er klar. De mange borgere har skrevet under på en protest til Esbjerg Kommune, og antallet af underskrifter svarer til, at omkring 60 procent af alle husstande i lokalområdet har skrevet under på protesten. Brandfolkene mener, at den lavere responstid, som brandstationen i Sædding har i det nordlige del af Esbjerg, kan betyde forskellen mellem liv og død.

Brandvæsen

Falck skal være Fast Rescue for færger

Som følge af nye sikkerhedsregler skal alle danske færger have et såkaldt Fast Rescue beredskab. Der er tale om en hurtiggående motorbåd, der især kan anvendes til personredning ved “mand over bord” eller kollisioner. På Scandlines’ Esbjerg-Fanø rute har man valgt en alternativ løsning: I de næste ni måneder skal Falck som forsøg varetage overfartens Fast Rescue beredskab.