Fagforening: Politikerne spiller hasard med borgernes sikkerhed

Målt i forhold til indbyggertallet har Danmark det billigste beredskab i Norden, og omkostningerne tåler også sammenligning med en række andre europæiske lande. Alligevel vil et bredt politisk flertal via Redningsberedskabets Strukturudvalg spare et tre-cifret millionbeløb på det samlede beredskab. Men der er tværtimod behov for at uddanne brand- og beredskabspersonalet bedre, mener FOA, som frygter, at den kommende strukturreform entydigt vil være en spareøvelse.

“Vi mener, at politikerne spiller hasard med befolkningens sikkerhed. Der er bestemt ikke behov for at spare, men tværtimod for at styrke de ansattes uddannelse og kompetencer. Vi har i Danmark et brand- og beredskabspersonale med meget kort uddannelse”, siger Reiner Burgwald, som er formand for FOA’s teknik- og servicesektor. FOA organiserer 900 brand- og beredskabsfolk i landets fire største byer. Men hverken FOA eller andre personaleorganisationer er repræsenteret i udvalget.

“Hele fem ministerier får plads i udvalget, men der kommer ikke til at sidde en eneste, som rent faktisk deltager i at slukke brande eller standse katastrofer. Hvis det er udtryk for en bevidst prioritering, er der god grund til at råbe vagt i gevær. Ikke mindst fordi udvalget kun får et halvt år at arbejde i”, siger Reiner Burgwald.

I en budgetanalyse er konsulentvirksomheden Deloitte tidligere nået frem til, at der kan spares mellem 350 og 445 millioner kroner på det danske beredskab. I kommissoriet er det sparemål nedtonet, men FOA frygter fortsat, at der mere bliver tale en spareøvelse end om et forsøg på at skabe et bedre beredskab.

“Selv om vi ikke har fået plads i selve udvalget, skal vi nok sørge for at gøre vores indflydelse gældende, og vi er helt enige i, at der bør ses på strukturen. Men løsningen er ikke besparelser og nedskæringer. Som FOA Brand og Redning har peget på, skal løsningen findes i en kombination af færre og større kommunale beredskaber og et kvalitetsløft samt et mere entydigt ansvar placeret i landets 98 kommuner”, siger Reiner Burgwald.

Annonce