Tænketank: Falck giver billigere brandslukning i Danmark

Danmark er blandt de billigste lande i den vestlige verden, når det gælder omkostningerne til brandslukning. Det viser den netop udkomne World Fire Statistics, som udgives af tænketanken The Geneva Association. Ifølge tænketanken kan årsagen til de lave omkostninger være, at Falck står for en stor del af brandslukningen, og at Falck har samdrift mellem brandslukning og andre opgaver som ambulancekørsel og autohjælp.

The Geneva Association er en international tænketank inden for forsikring og risk management. Tænketanken driver blandt andet World Fire Statistics Centre, som hvert år udgiver publikationen World Fire Statistics.

Ifølge den seneste udgave af World Fire Statistics har Danmark det tredjebilligste brandvæsen blandt de 15 lande, som indgår i statistikken. I Danmark går 0,07 % af bruttonationalproduktet således til brandslukningsudgifter, og kun Singapore og Slovenien har billigere brandvæsener. I Norge er det tilsvarende tal 0,11 %, i Sverige 0,13 % og i USA 0,27 %.

En forklaring på de lave danske omkostninger kan ifølge World Fire Statistics Centre være Falck. ”De lave danske omkostninger kan skyldes det privatejede selskab Falcks brandtjeneste, som pr. 2010 har ansvaret for brandbekæmpelse i cirka 65 procent af de danske kommuner (og som ekspanderer globalt). Selskabets udgifter bliver holdt nede ved at kombinere brandtjenesten med ambulancedrift, autohjælp og redningsopgaver, som drives fra samme bygninger”, skriver World Fire Statistics Centre.

Om Danmark så også har et af verdens bedste brandvæsener er – ifølge tallene fra World Fire Statistics Centre – straks mere tvivlsomt. Danmark er nemlig et af de lande i verden, der har de højeste omkostninger til brandskader. I Danmark går 0,20 % af bruttonationalproduktet til at dække skader, som er en følge af brande, og her overgås Danmark kun af Norge med en andel på 0,22 %. Når det gælder indirekte omkostninger ved brande har Danmark endda verdensrekord med en andel af bruttonationalproduktet på 0,029 %.

Annonce