Tillidsmand rettede hård kritik mod Vestsjællands Brandvæsen

Brian Thomsen. Foto: Lasse Christiansen

Der var ikke mange rosende ord til Vestsjællands Brandvæsen, da tillidsmanden for brandvæsenets station i Kirke Hyllinge, Brian Thomsen, holdt tale ved den traditionsrige nytårsparole. Han påpegede, at brandfolkene føler, at de taler for døve øren, og at det nye brandvæsen helt undlader at investere i nyt materiel og forbedringer af arbejdsmiljøet.

Ved lørdagens nytårsparole i Hvalsø holdt tillidsmand Brian Thomsen fra Vestsjællands Brandvæsens station i Kirke Hyllinge tale under overværelse af blandt andre beredskabsdirektør Helle Søeberg. Og hun fik en massiv kritik med hjem fra brandfolkene.

Tillidsmanden valgte at indlede talen på tegnsprog. ”Ja, jeg vælger at indlede årets tale på tegnsprog, for ærlig talt så virker det lidt som om vi, brandfolkene, taler for døve øren. Jeg kunne selvfølgelig have valgt at udvandre fra parolen, blive væk, eller helt holde mund som andre tillidsrepræsentanter, men jeg har både en vision og en mission. Så nu håber jeg på at have fanget jeres opmærksomhed, når vi igen vil gøre opmærksom på de ting, som bekymrer os i beredskabet”, sagde Brian Thomsen.

Ingen udskiftning af materiel

”Siden selskabets start har der ikke været foretaget udskiftning eller investering i nogen form for større materiel, og vi kan ikke rigtig få øje på hverken plan eller budget på dette område. Vi er dog klar over, at der tilsyneladende skal massive investeringer til omkring beredskabet i Kalundborg, og der går allerede rygter i brandmandskredse om beløb på op mod 100 mio. kr. Man kan i denne sammenhæng undre sig, over udmeldingen fra beredskabsdirektøren om ’svesken-på-disken-politik’, hvorefter rapporten om beredskabet i Kalundborg, som har alles interesse, bliver gjort fortrolig, netop som den skulle offentliggøres. Måske forståeligt, at budgetterne skrider, hvis ikke dyrt købte konsulentrapporter er gode nok til offentliggørelse, og man efterfølgende skal lave dem om i egen administration”, sagde tillidsmanden – og fortsatte:

”En personalehåndbog har heller ikke set dagens lys endnu – og har ligesom så meget andet stået i skyggen af den risikobaseret dimensionering, og vi mangler i den grad visioner og planer for fremtiden med Vestsjællands Brandvæsen. Indtil videre er de eneste områder, vi har fået ensrettet i de fem kommuner, aflønningen af brandfolk, serviceniveau og stigende udgifter til borgerne. Hvilken vision er der i uforklarlige budgetoverskridelser, der er så voldsomme, at vi ikke når frem til at udvikle og blive de bedste til at hjælpe borgerne. Det føles som afvikling, så hvor sejler skibet hen? Kunne vi passende spørge kaptajnen”.

Ser frem til debat om beredskabets fremtid

”Brandfolk på de lokale stationer er borgere i den enkelte kommune, og med den baggrund hilser vi det velkomment, at faldende serviceniveau og stigende udgifter til beredskabet er kommet på dagsordenen hos de lokale politikere i Lejre. Meningen med sammenlægninger af beredskaber skulle være, at man kunne spare penge og skabe bedre service, og det er vel præcis det, vores lokale politikere både bør og skal stille spørgsmål ved, om den nuværende løsning lever op til. Som brandfolk kommer vi i en noget uheldig situation, når vores direktør ytrer ’at være træt af at høre, det er blevet dyrere og dårligere’, som svar på Lejres beslutning om at undersøge sagen. Hvor skal vi som brandfolk og skatteborgere lægge vores loyalitet, når fakta er, at det er blevet dyrere?”, sagde Brian Thomsen.

”Vi skal ikke på nogen måde stille os til dommer for, hvilket valg, der skal træffes, men vi vil meget gerne invitere til dialog om de udfordringer, beredskabet står overfor, og hvilke løsninger vi mener er mulige, så vores politikere kan træffe deres valg på bedst muligt grundlag. For os som brandfolk er der egentlig kun ét mål, nemlig at kunne yde bedst mulig hjælp til vores borgere… Det er nemlig dem, vi og I er til for”, fortsatte tillidsmanden.

Manglende sundhedsforsikring

Brian Thomsen rettede også en tak til indsatsleder Søren Kristensen: ”Vi er rigtig kede af at miste dig som indsatsleder. Den sparekniv, du blev offer for, har vi rigtig svært ved at se logikken i. Fratrædelse leder jo naturligt tankerne mod et emne, som jeg de sidste mange år har berørt utallige gange, og måske et af de områder, hvor jeg burde benytte tegnsprog. Vestsjællands Brandvæsen har dog lovet, at området med ’Fastholdelse og motivation af deltidsansatte’ bliver et af de områder, der skal gøres noget ved i 2019. Vi kan godt være noget bekymret for, om dette fokus ender med en tam statusopdatering på Facebook og en henvisning til hjemmesiden Blivbrandmandnu.dk, hvilket i den grad ikke vil være tilstrækkeligt, hvis man i Vestsjællands Brandvæsen ønsker at holde fast i en døende kultur – at være deltidsbrandmand. Der er utallige udfordringer på området, især i dagtimerne er udfordringen med personale stor og kalder på samarbejde med vores kommuner. Hvis ikke de kommunale stillinger kan bidrage med brandfolk, som kan løbe fra jobbet når alarmen lyder, hvordan skal vi så kunne forvente, at de private arbejdsgivere vil være med? Dette er blot en af de utallige udfordringer, der ligger gemt og glemt i dette emne”.

”Motivationen til at melde sig til et af de mest farlige erhverv, der findes, er måske heller ikke voldsomt stor, når man prøver at få øje på udsigten til vores stadig manglende sundhedsforsikring. Hvordan kan jeg så påstå, at jobbet er så farligt? Jo, det kan jeg på vegne af samtlige brandfolk, der har tegnet sig en privat livsforsikring. Forsikringsselskaberne har nemlig regnet på risikoen, og sat prisen tilstrækkelig høj ud fra den. Skulle en brandmand være så uheldig at komme til skade under en indsats, så er vi godt nok – ifølge vores overenskomst – sikret fuld løn under sygdom, men vi er på ingen måde sikret behandlingshjælp eller nogen form for garanti til at blive hjulpet hurtigst muligt tilbage i vores fuldtidsstilling igen. Vi står således alene med risikoen for at miste vores job og indtægt. Vestsjællands Brandvæsen sender sine brandfolk afsted på udrykning uden nogen form for sikkerhedsnet, og ærlig talt, det er slet ikke godt nok til at motivere og fastholde deltidsansatte brandfolk. De fleste kommende brandfolk vil endda sikkert spørge sig selv, hvorfor nogen gider have det job?”, sagde Brian Thomsen, der selv kom med et svar:

”Men jeg skal fortælle jer, hvorfor nogen gider!  Det er simpelthen fordi en brandmand får lov at stå i underbukser på et regnvådt fortov, i 3 graders varme, og skifte sit tøj efter indsats på grund af faren for cancerfremkaldende stoffer i røgen. Ville selvfølgelig være oplagt med en omklædningsvogn til formålet, men den har vist ikke en plads i budgettet for 2019. Vi kigger trods alt ind i en budgetoverskridelse på godt 6 millioner”.

Annonce