Beredskabskommission fastholder besparelser på brandfolkenes løn

Arkivfoto

Der skal findes besparelser på 0,5 mio. kr. på lønningerne til Vestsjællands Brandvæsens brandfolk. Det har en enig beredskabskommission besluttet, men den nærmere udmøntning af besparelserne skal brandvæsenets ledelse og tillidsrepræsentanterne forhandle om. Som noget nyt overvejes det endvidere at lægge brandvæsenets vagtcentral sammen med nabobrandvæsenets vagtcentral i Næstved.

Som led i en større plan for genopretning af Vestsjællands Brandvæsens pressede økonomi havde brandvæsenets ledelse foreslået, at der skulle spares 0,5 mio. kr. ved at reducere betalingen til deltidsbrandfolk, der møder frem, men ikke når med på udrykningen.

Da genopretningsplanen fredag blev behandlet af den fælleskommunale beredskabskommission, besluttede en enig kommission, at der som foreslået skal findes besparelser på 0,5 mio. kr., men brandvæsenets ledelse fik samtidig til opgave at indlede forhandlinger med tillidsrepræsentanterne om den nærmere udmøntning. Resultatet af de forhandlinger skal foreligge, inden beredskabskommissionen mødes næste gang, hvilket bliver den 21. juni 2019. Endvidere fik ledelsen til opgave at lave en sammenligning af lønomkostningerne efter den gældende overenskomst og den gældende lokalaftale.

Beredskabskommissionen godkendte også en række andre spareforslag, blandt andet besparelser på uddannelse, nedlæggelse af tre stillinger, prisstigning på ABA-tilslutningsgebyret og sænkning af rengøringsstandarden. Som noget nyt besluttede kommissionen desuden, at der skal indledes en drøftelse med Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om effektiviseringsmuligheder, herunder ved en sammenlægning af vagtcentralerne i Kalundborg og Næstved.

Brandvæsenets budget for 2020-2023 skal også behandles på beredskabskommissionens møde den 21. juni 2019. Trods besparelserne er det forventningen, at der vil blive truffet beslutning om, at ejerkommunerne i de kommende år skal betale mere til det fælleskommunale brandvæsen.

Annonce