To unge helte modtog beredskabsprisen

Den Danske Redningsberedskabspris blev fredag uddelt ved et arrangement i Holmens Kirke. Samtidig blev den årlige mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk afholdt. I år var der to nominerede til beredskabsprisen, nemlig Hoptrup Frivillige Brandværn og beredskabsassistenterne Sonny Nautrup Nielsen og Jens Christian Østerby Jensen fra Beredskabscenter Aalborg. Og det blev de to beredskabsassistenter, som fik overrakt prisen af forsvarsminister Nick Hækkerup.

Formanden for priskomitéen, Bjarne Laustsen, fortalte i sin tale om baggrunden for, at der i år var to nominerede til prisen: ”Det har været et svært valg denne gang, og det er også derfor, vi har valgt at nominere begge hold. På den måde ønsker vi også at signalere, at det er flot i sig selv at blive nomineret”.

”Indsatsen, hvor Sonny Nautrup Nielsen og Jens Christian Østerby Jensen redder en stærkt forkommen mand ud af en bil, som er på vej gennem isen i Limfjorden, er ekstraordinær, fordi de to beredskabsassistenter handler uselvisk og sætter deres egne liv på spil for at redde en anden. De insisterer på at få manden reddet ud, trods det at bilen er på vej til at synke med fare for at trække alle tre med ned. De udviser et særligt heltemod, som de bør få anerkendelse for – og det har de fået her i dag”, sagde Bjarne Laustsen.

Forsvarsminister Nick Hækkerup roste derefter de to unge beredskabsassistenter for en ekstraordinær indsats og overrakte dem statuetten ’Grib Livet’ samt en check på 50.000 kr., som er tilvejebragt via sponsorbidrag og indskud fra priskomitéens medlemsorganisationer. Forsvarsministeren fortalte desuden, at Forsvarsministeriet ser meget positivt på, at aktører og organisationer inden for det danske redningsberedskab har valgt at stå sammen om prisen.

”En fælles beslutning blev truffet i 2006 med det primære formål at hædre en eller flere kolleger i redningsberedskabet, der har gjort sig fortjent til særskilt at blive fremhævet for en heltemodig og uselvisk indsats. Et andet formål med Den Danske Redningsberedskabspris er at knytte bånd i redningsberedskabet på tværs af tilhørsforhold. Det viser, at det danske redningsberedskab ikke er fastlåst af struktur- og organisationsgrænser. Redningsberedskabet bør og skal ses under ét. Det hilser Forsvarsministeriet velkomment, og initiativet med at uddele en redningsberedskabspris ses som endnu en brik, der medvirker til en fortsat positiv udvikling for fremtidens redningsberedskab i Danmark”, sagde Nick Hækkerup.

Beredskabschef Jørgen Pedersen fra Beredskabscenter Aalborg havde indstillet de to unge beredskabsassistenter, og han fortalte, at han var stolt af sine to medarbejdere.

”Som chef for det beredskab, som har de to unge beredskabsassistenter ansat, som nu er blevet hædret, er jeg selvfølgelig stolt og taknemmelig. Stolt over, at vi ved Beredskabscenter Aalborg har to, som har udført en heltemodig indsats, og at komitéen har været enig med os i, at det var en særlig indsats, de to har udført, tak for det. Beredskaberne udfører hver dag farefulde job, og det er altid en balance, hvor langt det er forsvarligt at gå. Nogle synes, at det bare er vores job og pligt, og det skal ikke særligt hædres, men der er alligevel forskel på pligtopgaverne, og så de livreddende situationer, hvor balancen for ens egen sikkerhed er knivskarp”, sagde beredskabschefen.


Fra venstre formand for priskomitéen, Bjarne Laustsen; prismodtager Jens Christian Østerby Jensen; Jørgen Pedersen, indstiller og beredskabschef fra Beredskabscenter Aalborg; prismodtager Sonny Nautrup Nielsen og forsvarsminister Nick Hækkerup.
Foto: Beredskabsforbundet


Niels Mørup, formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (tv.) og Allan Søgaard Larsen, koncernchef i Falck, lægger kransen ved mindestenen for omkomne brand- og redningsfolk ved Holmens Kirke.
Foto: Beredskabsforbundet


Fanerne bæres ud af kirken.
Foto: Beredskabsforbundet

Annonce