Beredskabscenter Aalborg fyrer seks medarbejdere

Brandstationen i Aalborg. Arkivfoto

Beredskabscenter Aalborg er gået ind i 2012 med røde tal på bundlinjen, og samtidig er der udsigt til et frafald af serviceopgaver og til at flere opgaver skal i udbud. Konsekvensen er, at beredskabscenteret må nedlægge omkring 10 fuldtidsstillinger. I denne måned har seks medarbejdere fået besked om, at de vil blive afskediget, mens de øvrige nedskæringer klares ved naturlig afgang. Desuden nedlægges tre stillinger som deltidsbrandfolk på brandstationen i Nibe.

I de 18 år, hvor Beredskabscenter Aalborg har eksisteret i den nuværende form, er antallet af medarbejdere ellers løbende blevet øget, i takt med at beredskabscenteret har påtaget sig en lang række nye opgaver indenfor blandt andet hjælpemiddelservice, parkeringskontrol, flytteservice for kommunen samt uddannelse af brand- og redningsfolk. Og det er da også primært indenfor disse områder, at der nu vil ske afskedigelser..

I 2011 foretog beredskabscenteret en justering af ledelse og administration, men i år vil det være andre personalegrupper, som rammes. I alt vil der således skulle nedlægges 10 fuldstidsstillinger i beredskabscenterets drifts- og anlægsafdeling, mens brand- og sikkerhedsafdelingen reduceres med tre deltidsstillinger på brandstationen i Nibe, hvor der er flere brandfolk, end stationen er normeret til.

For at reducere antallet af afskedigelser har beredskabscenterets ledelse haft såkaldte pensionsafklarende samtaler med medarbejdere, der er over 60 år. Det har ført til, at tre medarbejdere har meddelt, at de går på pension i år, og da det desuden er muligt at omplacere en medarbejder, er det endelige antal afskedigelser fastsat til seks.

Afskedigelserne sker ikke efter det normale sidst-ind-først-ud-princip, men derimod sådan, at de medarbejdere, der har de bedste og bredeste kvalifikationer, beholdes. Afdelingsledere, områdeledere og tillidsmænd har på den baggrund lavet en indstilling om, hvem der skal afskediges, og beredskabschef Jørgen Pedersen har tidligere på måneden orienteret de seks berørte medarbejdere om de forestående fyringer. De vil efter den lovpligtige høring modtage den endelige afskedigelse senest den 28. februar 2012, hvorefter de fratræder i maj, juni og august. De afskedigede medarbejdere vil blive søgt overflyttet til andet arbejde i kommunen, men hvis det ikke lykkes, vil de få tilbudt et kompetencekursus.

Beredskabscenter Aalborg har ca. 200 ansatte.

Annonce