To nominerede til beredskabsprisen

På næste fredag uddeler forsvarsminister Nick Hækkerup Den Danske Redningsberedskabspris ved et arrangement i Holmens Kirke, hvor der også afholdes en mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk. I år er der to nominerede til prisen på 50.000 kr.: Hoptrup Frivillige Brandværn er nomineret for indsatsen under en brand på Hoptrup Efterskole, mens to brandfolk fra Beredskabscenter Aalborg er nominerede for deres indsats, efter at en bil var kørt i havnebassinet.

Den Danske Redningsberedskabspris blev stiftet i 2006 af Beredskabsforbundet, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Fag og Arbejde, Fagligt Fælles Forbund, Falck Danmark, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk og Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund.

Om de to nominerede skriver organisationerne:

Hoptrup Frivillige Brandværn

”Natten til den 3. august 2011 bliver Hoptrup Frivillige Brandværn kaldt til en brand på Hoptrup Efterskole. Efterskolens skoleår er endnu ikke begyndt, men i beboelsesbygningerne overnatter ca. 40 tyske børn. Kort efter ankomst får holdlederen at vide, at to børn er savnet. Trods begrænset erfaring med så store og komplekse indsatser formår holdlederen, som står alene med det ledelsesmæssige ansvar de første 12 minutter, at bevare overblikket, og han får indsat to røgdykkerhold samt rekvireret assistance. Det første røgdykkerhold finder hurtigt det første barn og får ham bragt ud. De har fået at vide, at børnene er i ikke-aflåste værelser, og at værelser, der er aflåste, ikke bliver brugt. I det sidste værelse på anden sal kæmper røgdykkerne med at få døren op, og de er næsten ved at opgive, da de tænker, at der nok ikke er nogen derinde. Branden er ved at bryde igennem loftet, hvor de arbejder, men de nægter at give op, og da de endelig får døren sparket op, finder de den savnede pige og kan redde hende ud. Pigen var kommet til at låse døren, hvilket nær var blevet fatalt, men heldigvis endte det godt på grund af de vedholdende redningsfolk”.

Beredskabsassistenterne Sonny Nautrup Nielsen & Jens Chr. Østerby Jensen, Beredskabscenter Aalborg

”Natten til den 28. februar 2011 modtager beredskabscentret en melding om, at en bil er kørt i havnebassinet i Limfjorden med en person i førerkabinen. Der afsendes vagthavende indsatsleder, vagthavende beredskabsmester og tre beredskabsassistenter med bådberedskabet samt en redningsvogn. Ved ankomsten ses et køretøj med en person ca. 25 meter ude i fjorden. Køretøjet er delvist gået igennem isen og er ved at synke. Det er ikke muligt at komme ind i bilen gennem døre eller sideruder. De to beredskabsassistenter slår derfor bagruden ind med en økse. Vandet når den forulykkede til brystkassen, og han er stærkt afkræftet og kan ikke selv komme fri. Der konstateres, at han sidder fast ved benene, hvilket komplicerer redningsopgaven betydeligt. Vandet strømmer nu ind i bilen, og mens Jens Christian Østerby Jensen kæmper med at få lagt bagsædet ned, kravler Sonny Nautrup Nielsen længere ind i bilen for at forsøge at frigøre personen. Bilen synker fortsat, og der er nu sekunder, inden bilen er helt under vand med fare for at trække alle tre med ned. Situationen er nu så kritisk, at vagthavende beredskabsmester Rene Jensen råber til sine folk, at de må slippe den forulykkede og komme ud af bilen. De to beredskabsassistenter samler de absolut sidste kræfter i et forsøg på at vriste den forulykkede fri. Det lykkes, og umiddelbart efter, at de har fået den afkræftede mand ud gennem bagruden, synker bilen”.

Annonce