Tre brandfolk omkommet ved tragisk ulykke i Frederikshavn

Google Maps
Brandstationen i Frederikshavn

Den 11. september omkom tre personer under en øvelse for frivillige ved beredskabet i Frederikshavn. En træbarak på statsfængslet i Kragskovhede nær Frederikshavn, som tidligere havde været snedkerværksted, var øvelsesobjektet. De frivillige gennemgik forud for øvelsen bygningen, hvorefter der blev sat ild på barakken.

To hold røgdykkere på hver fem mand skulle indefra observere brandudviklingen, og på hvert hold var der en røgdykkerinstruktør. Beskeden lød på, at de skulle placerede sig på huk lige inde i bygningen, så de hele tiden kunne se dørene. Da ilden på et tidspunkt havde fået noget hurtigere fat i bygningen end forventet, gav øvelseslederen besked til begge hold om at de skulle trække ud. Over radioen fik han fra begge hold bekræftelse på, at ordren var forstået, og det ene hold trak sig straks ud.

Lederen af det andet hold anmodede imidlertid om at holdet fik lov til at blive inde i bygningen yderligere eet minut, hvilket de fik de lov til med understregning af, at det kun var eet minut. Da minuttet var gået havde øvelseslederen igen radiokontakt til holdet, og han gav dem ordre til at trække ud.

Holdlederen bekræftede klart og tydeligt at det var forstået, og at de var på vej ud, men da holdet et øjeblik efter kom ud, var der kun to mand ved slangen – de andre tre var væk. De to forreste havde hele tiden været overbevist om de tre øvrige var lige bag dem. Den ene af de tre omkomne blev hurtigt fundet lige indenfor døren, mens de to øvrige blev fundet i to forskellige lokaler i bygningen.

Det er stadig uvist, hvad der kostede de tre livet, men en teori er at de blev overrasket af en overtænding.

På brandstedet blev der iværksat en defusing af alt indsat mandskab fra Frederikshavn Brandvæsen og Falck, og efterfølgende begav alt mandskab sig til brandstationen, hvor der blev fortaget en endelig debriefing med Falcks krisepsykolog og præst Laurits Korsgaard fra Frederikshavn. Den ene af de omkomne var endvidere redder ved Falck i Frederikshavn, og hans kollegaer, som havde deltaget i redningsarbejdet, blev taget ud af vagten, ligesom øvrigt personale ved Falck i Frederikshavn blev kaldt hjem til stationen for at blive briefet, og resten af dagen blev vagten dækket af reddere fra andre stationer.

“Jeg er dybt berørt af denne ubegribelige og forfærdelige tragedie, og min dybeste medfølelse går til brandmændenes pårørende og deres kolleger i denne svære stund”, siger borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn, der også er formand for beredskabskommissionen.

De omkomne er Casper Niels Pii, 27, Søren Lund Søndergaard, 27, og Michael Røntved Jensen, 39. Alle tre var erfarne røgdykkere, som hver især alene i 2001 havde mellem 100 og 138 øvelsestimer.

Politiet vil afhøre fem

I forbindelse med den tragiske brandøvelse har politiet i Frederikshavn indkaldt fem personer, der alle var til stede ved øvelsen, til afhøringer. Politiet betragter det stadig som en arbejdsulykke, og de fem personer bliver derfor ikke sigtet. Det betyder, at de ikke får tilbudt en advokat, og at de bliver afhørt som vidner til øvelsen, uanset at de efterfølgende risikerer at blive draget til ansvar for ulykken.

Formålet med afhøringerne er at få kortlagt øvelsens forberedelser og gennemførsel. Efter politiets afhøringer overdrages sagen til Arbejdstilsynet, som så skal vurdere, om arbejdsmiljøloven er blevet overholdt. Det ventes at der vil kunne gå flere måneder inden resultatet af myndighedernes undersøgelser foreligger.

Tager afstand fra udtalelser

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer tager afstand fra nogle af de udtalelser, som brand- og redningsfolk er fremkommet med efter ulykken i Frederikshavn.

“Vi må desværre konstatere, at enkeltpersoner med tilknytning til brandvæsenet forskellige steder i landet har travlt med at udtale sig om, hvor uforsvarligt øvelsen i Frederikshavn var tilrettelagt, og samtidig giver skråsikre anvisninger på, hvordan ulykker af den art kan undgås. Undersøgelserne af den tragiske ulykke er endnu ikke afsluttet, hvorfor disse enkeltpersoners udtalelser på nuværende tidspunkt må bygge på et begrænset underlag af viden om ulykken. Foreningen af Kommunale Beredskabschefer tager derfor skarpt afstand fra disse udtalelser”, siger foreningens formand, Henning Holm Johansen.

Det er foreningens opfattelse, at når resultatet af de igangværende undersøgelser foreligger, skal det overvejes, hvorvidt der skal foretages revision af sikkerhedsbestemmelserne for røgdykkerøvelser, således at man ved planlægning og afviklingen af fremtidige øvelser, kan gennemføre dem med størst mulig sikkerhed for brandmandskabet.

Annonce