Undersøgelse: Store problemer med krænkende adfærd i Beredskabsstyrelsen

Blandt både de ansatte og især de værnepligtige i Beredskabsstyrelsen er der en oplevelse af, at der er problemer med krænkende adfærd i styrelsen. Det viser en stor undersøgelse. Blandt de værnepligtige kvinder svarer næsten 19 pct., at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, mens 2,7 pct. har været udsat for seksuel tvang.

Beredskabsstyrelsen har i 2019 og 2020 gennemført undersøgelser af trivslen blandt de ansatte og værnepligtige. Og undersøgelserne viser, at der er store problemer med forskellige former for krænkende adfærd.

Blandt de værnepligtige svarer 13,5 pct. af alle og 27 pct. af kvinderne, at de har oplevet, at andre er blevet udsat for mobning. Samtidig svarer 5,2 pct., at de har oplevet, at andre er blevet udsat for fysisk vold. I alt 7,4 pct. har endvidere oplevet, at andre er blevet udsat for kønskrænkende adfærd – og blandt de kvindelige værnepligtige er den andel helt oppe på 21,6 pct.

I alt 6,1 pct. af de værnepligtige og 16,2 pct. af de værnepligtige kvinder svarer, at de oplever en kønskrænkende omgangstone eller kultur, mens 4,8 pct. af de værnepligtige og 18,9 pct. af kvinderne fortæller, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Samtidig fortæller 5,7 pct. af alle og 13,5 pct. af kvinderne, at de har været udsat for kønskrænkende berøringer. I den alvorligste del har 0,9 pct. af alle og 2,7 pct. af kvinderne været udsat for seksuel tvang, og 0,4 pct. af alle og 2,7 pct. af kvinderne har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

Mobning blandt de ansatte

Blandt Beredskabsstyrelsens ansatte er billedet et lidt andet. Her fortæller 6,8 pct. af alle og 9,1 pct. af de kvindelige ansatte, at de har været udsat for mobning.

I alt 3,1 pct. og 5 pct. af kvinderne har oplevet, at en kollega er blevet udsat for kønskrænkende adfærd, mens 0,3 pct. af alle og 1 pct. af kvinderne har været udsat for tvang af seksuel karakter. 2,1 pct. af alle og 7 pct. af kvinderne har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. 5,2 pct. af alle og 10 pct. af kvinderne oplever, at der er en kønskrænkende omgangstone eller kultur på arbejdspladsen.

Direktør: Vi skal sikre, at det ikke foregår

”Vi har nultolerance over for krænkende adfærd i Beredskabsstyrelsen. Det har vi altid haft, men vi skal blive bedre til at forklare, hvad det betyder i dagligdagen. Der tegner sig desværre et billede af opførsel, kommentarer, vittigheder og så videre blandt de værnepligtige, som overskrider andres grænser. Vi har et stort ansvar for at sikre, at det ikke foregår, når de er hos os. Vi skal sætte fokus på dét, det grundlæggende handler det om, nemlig respekt for hinanden. Det skal være trygt og en god oplevelse for alle – uanset køn, etnicitet og så videre – at være hos os”, siger Beredskabsstyrelsens afgående direktør, Henning Thiesen, om undersøgelsen.

Beredskabsstyrelsen har lanceret en række initiativer for at komme krænkende adfærd til livs. Som et af initiativerne i Beredskabsstyrelsen bliver undervisning og dialog om forventninger og opførsel skrevet ind i læringsplanen for værnepligtige og på sergentskolen, så det bliver en fast del af undervisningen.

Annonce