Brandstationen i Slangerup ser ud til at blive nedlagt

Endnu en brandstation er på vej til at blive nedlagt som led i beredskabets strukturreform. Denne gang er det brandstationen i Slangerup, der ser ud til at blive sparet væk som Frederikssund Kommunes bidrag til de effektiviseringer, som skal ske i det fælles beredskab for Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Furesø og Egedal kommuner.

Først i næste måned vil de seks nordsjællandske kommuner tage stilling til dimensioneringen for det fælleskommunale beredskab. Men Frederikssund Kommune har i det netop vedtagne budget for 2016 lagt op til, at der skal spares 1,3 mio. kr. på beredskabet – og at det bl.a. skal ske ved at nedlægge brandstationen i Slangerup.

Sammenlægningen af de seks kommuners beredskaber skal desuden i de kommende år give yderligere stordriftsfordele, så besparelsen i Frederikssund Kommune i 2020 bliver på omkring 2,7 mio. kr.

Forslag har ført til debat

Forslaget om at nedlægge Slangerup brandstation har ført til stor debat i lokalsamfundet, og på Facebook har gruppen ”Bevar Slangerup Brandstation” fået 920 medlemmer. Men Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, mener, at debatten til en vis grad bygger på misforståelser.

”En desværre udbredt påstand i de seneste dages debat er at responstiden bliver op til 20 minutter, hvis Slangerup brandstation lukker. Det er ikke korrekt. Hjælpen i form af en hurtig slukningsenhed fra Frederikssund brandstation vil være fremme inden for 10-12 minutter i det dækningsområde, brandstationen i Slangerup dækker i dag. Tanksprøjten, altså den store brandbil, forventes at være fremme senest 15 minutter efter modtagelse af alarmen”, fortæller borgmesteren.

Samtidig fastholder borgmesteren, at brandstationen i Slangerup skal lukkes. ”Et fælles beredskab handler om rationalisering. Finder vi ikke pengene ved at lægge beredskaberne sammen og lukke Slangerup brandstation, er kendsgerningen at vi ville skulle finde større besparelser på for eksempel børne- eller ældreområdet. Men lad mig slå fast, at det naturligvis vil og skal ske inden for det beredskabsmæssige forsvarlige. I lyset af denne vigtige pointe peger analysen bag beredskabsreformen på at netop brandstationen i Slangerup kan undværes”, siger John Schmidt Andersen.

Endelig beslutning i marts 2016

På et byrådsmødet den 25. november 2015 skal Frederikssunds politikere behandle den indstillede model for det nye beredskab, herunder besparelser og udgiftsfordeling. I januar 2016 skal kommunens beredskabskommission behandle modellen inklusive eventuelle bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen, som får modellen til udtalelse om nogle få uger.

De seks kommuners byråd skal behandle modellen igen senest i marts 2016 til en endelig beslutning.

Annonce