TrekantBrand dropper udskældt logo

Før jul faldt en ny dimensionering på plads for TrekantBrand, efter at det fælleskommunale brandvæsen måtte opgive det oprindelige bud på ny dimensioneringsplan, som blev kraftigt kritiseret. Nu er turen så kommet til brandvæsenets logo, der har været udskældt blandt brandfolkene. Men i dag kunne brandvæsenet præsentere et helt nyt og mere traditionelt logo.

Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen præsenterede lørdag TrekantBrands nye logo. Han lagde ikke skjul på, at det gamle logo har været upopulært:

”Et stærkt og godt logo skal være med til at understrege de værdier, som vi har i vores organisation. Og det skal være med til at understrege, at vi er troværdige, seriøse og fagligt dygtige. For mig var det i hvert fald ikke nogen hemmelighed – efter jeg var rundt og besøge nogle af stationerne, faktisk alle stationerne – at det nuværende logo ikke helt har levet op til det ønske. Det var ret tydeligt for mig”, sagde Jarl Vagn Hansen ved præsentationen.

Fik flest stemmer

Beredskabsdirektøren fortalte, at der har været en lang række interne forslag til nyt logo, og at logoet hovedsageligt udspringer af det interne forslag, der fik flest stemmer i brandvæsenets MED-udvalg. Der er dog taget nogle få elementer med fra nogle af de øvrige forslag.

”Logoet er udformet som et emblem, omkranset af en brandstjerne. Brandvæsenets – og dermed korpsets – stolthed kommer til udryk i logoet, det samtidig udtrykker autoritet og seriøsitet mod omverdenen. I den røde cirkel er navnetrækket TrekantBrand placeret. Navnetrækket bliver opdelt af ’20’ og ’16’. Det er etableringsåret for brandvæsenet. Anførslen af etableringsåret signalerer vigtigheden af TrekantBrand og underbygger organisationens betydning for hele Trekantområdet. I logoets centrum ser man de to korslagte brandøkser. De holdes sammen af de fire vinkler fra Trekantområdets logo. Det er det synlige tegn på samhørighed mellem Trekantområdets kommuner. Så tillykke til os alle sammen med det nye logo”, sagde Jarl Vagn Hansen.

Tidligere logo kostede 95.000 kr.

Det hidtidige logo for TrekantBrand blev indført i 2016, og designet kostede dengang 95.000 kr. Logoet bestod af seks rektangler, som skulle symbolisere de seks beredskaber, der blev samlet i TrekantBrand. Samtidig brugte brandvæsenet 250.000 kr. på at få konsulenter til at udarbejde en grundfortælling om brandvæsenet.

”Jeg synes, at resultatet er blevet godt, og grundfortællingen er ganske enkelt den knage, som jeg skal bygge virksomheden op omkring”, sagde daværende beredskabsdirektør Lars Nordahl Lemvigh i 2016.

Annonce