Trusler om dagbøder har fået brandfolk til at trække opsigelser

Brandstationen i Aakirkeby på Bornholm er atter bemandet efter en dramatisk uge, hvor alle brandfolkene mandag sagde op i protest mod besparelser. At brandfolkene atter er klar til at rykke ud, skyldes dog ikke, at de har skiftet mening om besparelserne. Vurderingen fra brandfolkenes fagforening har været, at den kollektive opsigelse ville være i strid med overenskomsten, og dermed ville brandfolkene risikere dagbøder, hvis de fastholdt deres opsigelser.

Aakirkeby-brandfolkene er utilfredse med, at deres autosprøjte som led i en ny dimensioneringsplan er blevet erstattet af en Hurtig Sluknings Enhed. HSE’en har kun plads til tre mand, og det begrænser brandfolkenes indsatsmuligheder. Samtidig har Bornholms Regionskommune besluttet, at brandstationen i Aakirkeby ikke længere skal udføre frigørelsesopgaver.

Efter mandagens opsigelse har der været et krisemøde mellem brandfolkene og Bornholms Brandvæsens ledelse. Her fastholdt ledelsen imidlertid, at HSE’en er kommet for at blive, da den dimensioneringsplan, som Bornholms Brandvæsen har udarbejdet, er politisk vedtaget. Brandfolkene har derfor ønsket at fastholde deres opsigelser.

Imidlertid har brandfolkenes fagforening vurderet, at opsigelserne har haft karakter af en kollektiv handling, der er i strid med overenskomsten. Dermed ville brandfolkene risikere dagbøder, hvis de ikke trak opsigelserne tilbage, og efter råd fra deres tillidsmand er brandfolkene derfor vendt tilbage til arbejdet.

Annonce