Brandfolk: Besparelser gør det umuligt at udføre vores hverv forsvarligt

Mandag sagde alle deltidsbrandfolkene på brandstationen i Aakirkeby op, og indtil videre varetages beredskabet af to nabostationer. Brandfolkene fortæller, at de seneste års besparelser i Bornholms Brandvæsen har medført, at de ikke længere føler, at de kan udføre deres hverv forsvarligt, og at den Hurtige Sluknings Enhed, som stationen skulle have modtaget tirsdag, efter deres vurdering er uegnet til brand- og redningsopgaver.

”Senest er det besluttet, at udskifte vores autosprøjte med en HSE (Hurtig Sluknings Enhed), pr. 1. oktober 2013. Det er et køretøj, som efter vores bedste overbevisning ikke kan bruges ved brand- og redningsopgaver”, skriver brandfolkene i en udtalelse, hvor de understreger, at de har truffet deres beslutning på grund af flere års besparelser, som har medført, at de ikke længere ser sig i stand til at udføre hvervet forsvarligt.

”Det er en trist men nødvendig beslutning. Vi er selvfølgelig klar til at optage hvervet igen, såfremt det bliver under forsvarlige vilkår”, skriver brandfolkene.

Annonce