Uenighed om økonomien i Østjyllands Brandvæsen

Østjyllands Brandvæsen har en ubalance i økonomien, der betyder, at brandvæsenet fremover vil mangle 8,6 mio. kr. om året. Brandvæsenet vil selv finde besparelser på 6,1 mio. kr., mens bestyrelsen mener, at de sidste 2,5 mio. kr. skal finansieres af en ekstra betaling fra ejerkommunerne. I Aarhus Kommune er der dog skepsis overfor, at der ikke kan findes yderligere effektiviseringer.

De økonomiske problemer i Østjyllands Brandvæsen skyldes en række forskellige forhold. Der udestår således stadig effektiviseringer på grund af det nedsatte bloktilskud, der skal findes penge til bygningsdriften på en ny station i Aarhus Nord og til drift af et nyt øvelsesområde, der skal ske en udbygningen af stationen i Aarhus Syd, der har været uforudsete udgifter til brandslukningen, og så stiger befolkningstallet i Østjylland med 0,7 pct. om året.

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har konstateret, at der samlet er en ubalance i budgettet for 2019 og frem på 8,6 mio. kr. om året. Brandvæsenet kan selv finde effektiviseringer for 6,1 mio. kr., men vurderer, at der er et behov for at ejerkommunerne finansierer resten, altså 2,5 mio. kr. om året. Alternativt vil det være nødvendigt at gennemføre egentlige servicereduktioner.

Ikke grundlag for at afvise nye effektiviseringer

Størstedelen af regningen vil i givet fald havne hos Aarhus Kommune, der skal betale ekstra 1,986 mio. kr. om året fra 2020. Men kommunens Teknik- og Miljøafdeling anbefaler, at regningen accepteres. Det er Borgmesterens Afdeling dog ikke enig i, for her mener man, at Østjyllands Brandvæsen ikke skal undtages fra fremtidige effektiviseringskrav. ”Borgmesterens Afdeling bemærker også, at der næppe er grundlag for at sige, at Østjyllands Brandvæsen, der stadig er en relativt nyetableret organisation, ikke har mulighed for løbende at effektivisere driften i de kommende år”, skriver afdelingen.

Mandag skal magistraten i Aarhus Kommune tage stilling til spørgsmålet. Her er indstillingen, at spørgsmålet om finansiering af et yderligere bidrag til Østjyllands Brandvæsen på 1,986 mio. kr. afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020. Endvidere vil man anmode Østjyllands Brandvæsen om at foretage en nærmere udredning i forhold til et forslag fra Odder og Skanderborg kommuner om at brandvæsenets budget fremover automatisk skal fremskrives i forhold til befolkningstilvæksten.  Den udredning skal så indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

Annonce