Uheldige omstændigheder bag eksplosion på brandskole

Arkivfoto

En foreløbig undersøgelse tyder på, at det var et sammenfald af flere uheldige omstændigheder, der var årsag til den eksplosion, som sendte fem kursister og to instruktører på skadestuen med forbrændinger efter en øvelse på Survival Training Center Esbjerg, tidligere Esbjerg Brandskole. Øvelsen, der skulle illustrere for kursisterne, hvordan røg udvikler sig, foregik i en container, der var åben i begge ender og havde åbne døre og vinduer. Her tændte instruktøren ild i et oliekar, hvorefter ilden skulle antænde træulden, der lå ovenpå.

Ilden gik dog ud, og da en professionel brandmand tændte op igen, skete eksplosionen. “Den første årsag til, at det gik galt, er, at ilden gik ud. Den anden er, at der hældes lampeolie op fra en dunk, hvori der kan have været rester af noget brandfarligt. Lampeolie er ikke i sig selv brandfarligt – det kan man faktisk slukke en brand med. Men hvis der har været rester af heptan i, så virker det som en lunte for lampeolien”, forklarer direktør Torben Korsgaard til Jydske Vestkysten.

“Årsagen til selve voldsomheden i eksplosionen skal nok findes i, at der har stået røggas under loftet fra den første brand – den der gik ud. Det kan være kommet fra den våde træuld, der har afgivet cellulose, som er yderst brandfarligt”, siger Torben Korsgaard til Jydske Vestkysten. Alle de nævnte omstændigheder skulle falde sammen, for at det kunne ende med en eksplosion. “Og de omstændigheder har der ikke været et sammenfald mellem i 30 år. Vi kan også godt konkludere, at var der gået 30 sekunder mere, inden brandmanden tændte op igen, så havde røggasserne været væk, og så var der intet sket”, siger Torben Korsgaard.

Der var 11 kursister og to instruktører til stede under øvelsen. Fem kursister og de to instruktører måtte transporteres til skadestuen. Seks af dem fik førstegradsforbrændinger – det vil sige rødmen af huden og ubehag – mens den sidste fik en andengradsforbrænding. Kursisterne på holdet kom primært fra forskellige firmaer, men enkelte var privatpersoner, der havde købt et kursus. Ulykken undersøges rutinemæssigt af Arbejdstilsynet.

Annonce