Beredskabsstyrelsen etablerer ny sergentskole og officersskole

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Beredskabsstyrelsen styrker uddannelsen af sit uniformerede personel. Det sker gennem en samarbejdsaftale med Forsvarsakademiet samt ved etableringen af en ny sergentskole og en ny officersskole. Det skal samlet sikre et løft af uddannelsen af uniformeret personel i Beredskabsstyrelsen og i sidste ende sikre en bedre opgaveløsning.

På den nye Beredskabsstyrelsens Sergentskole suppleres den nuværende grundlæggende sergentuddannelse med en akademiuddannelse (MAU). Den vil fungere som videregående sergentuddannelse og bliver adgangsgivende til at søge stillinger på senior- og chefsergentniveau. Uddannelsen giver også adgang til officersuddannelsen.

Det første hold på MAU begynder efter sommerferien 2020, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Sergentskolen bliver geografisk placeret ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland og får et tæt samarbejde med Forsvarets sergentskoler – især Hærens Sergentskole i Varde.

Vil uddanne seks officerer om året

Beredskabsstyrelsens officerer er de seneste 20 år blevet uddannet i individuelt tilrettelagte forløb. I regi af Beredskabsstyrelsens Officersskole udvikles nu en uddannelse, som er målrettet Beredskabsstyrelsens officerer, og hvor der skal optages seks kadetter pr. år.

Officersskolen bliver geografisk placeret ved Forsvarsakademiet i København, og uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med Flyvevåbnets Officersskole.

Når begge skoler er i drift, vil knap 20 pct. af Beredskabsstyrelsens uniformerede personel til stadighed være i gang med en akademisk uddannelse eller videreuddannelse.

Samarbejdsaftale med Forsvarsakademiet

De to skoler etableres i tæt samarbejde med øvrige myndigheder i Forsvarsministeriets koncern og i regi af en ny samarbejdsaftale med Forsvarsakademiet.

”Samarbejdsaftalen med Forsvarsakademiet kommer til at give os et stort løft. Med den og etableringen af de to skoler sikrer vi en tydeligere rød tråd i uddannelsen af Beredskabsstyrelsens uniformerede personel. Vi får en klarere retning i forhold til Beredskabsstyrelsens behov, og så er det en kæmpe gevinst at kunne trække på al den viden, Forsvarsakademiet ligger inde med, især hvad angår ledelse”, siger Gaia Bissen Cassø, der er fungerende chef for Strategisk HR og Officersskolen i Beredskabsstyrelsen.

Annonce