Undersøgelse: Mors stemme mere effektiv end røgalarmer

Hvis huset brænder, og sovende børn skal vækkes, så er alarmsignalerne fra en røgalarm kun halvt så effektive som en optagelse af børnenes mors stemme, hvor de får besked på at vågne op og forlade huset. Det viser en amerikansk undersøgelse, som tyder på, at overraskende mange børn ikke bliver vækket af en traditionel røgalarm.

Undersøgelsen er gennemført af forskere fra Columbus Children’s Hospital og offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Pediatrics. Forskerne understreger, at det statistiske grundlag for undersøgelsen er begrænset, men at tendensen er klar.

I undersøgelsen var det kun godt halvdelen af børnene, der vågnede, når en almindelig røgalarm blev aktiveret mens de sov dybt. Derimod vågnede over 95% af børnene, hvis der i stedet blev afspillet en lydoptagelse med deres mors stemme med beskeden “(barnets navn)! (barnets navn)! Vågn op! Stå op! Forlad værelset!”. Der var også en markant forskel på, hvor lang tid der gik, inden børnene reagerede i de to tilfælde: Der gik i gennemsnit tre minutter inden børnene vågnede op, når røgalarmen blev anvendt, mens der kun gik 20 sekunder, når lydoptagelsen af børnenes mors stemme blev anvendt.

Forskerne har ikke en entydig forklaring på, hvorfor der er så stor forskel på de to alarmeringsmetoders effektivitet. Derfor vil man gerne lave en større undersøgelse, hvor man skal prøve at vurdere, om børnene reagerer på, at de hører deres eget navn, på deres mors stemme eller om det simpelthen er en forskel i frekvensen, som gør lydoptagelsen mere effektiv.

Sidste år omkom 3.380 amerikanere i brande. 14% af dem var under 10 år. Ved 42% af dødsbrandene i private boliger var der ikke nogen røgalarm. Ved 21% af brandene var der en røgalarm, men den virkede ikke.

Annonce