Undersøgelser af brandfolks kræftrisiko bliver først færdige om et år

To store undersøgelser af brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme skulle egentlig have været afsluttet i år, men sådan kommer det ikke til at gå. Undersøgelserne er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, som administreres af Arbejdstilsynet, og ifølge Arbejdstilsynet har projektlederne for begge undersøgelser bedt om udsættelse til oktober 2017.

Der er iværksat to undersøgelser om brandfolks helbredsrisiko: EPIBRAND er en registerundersøgelse af kræft og hjertekarsygdomme hos danske brandfolk, mens BIOBRAND er et såkaldt biomonitoreringsstudie af danske brandfolks mulige helbredsrisici ved arbejdet.

De to projekter er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, som administreres af Arbejdstilsynet. Egentlig skulle begge undersøgelser have været afsluttet senest 31. december 2016, men Arbejdstilsynet oplyser nu, at undersøgelserne ventes forsinket med næsten et år.

”Den 11. februar 2016 bad projektlederen for EPIBRAND om lov til at forlænge projektet til 31. oktober 2017. Begrundelsen var væsentlige forsinkelser i levering af data fra ATP-registret, CPR og Landspatientregistret. I tråd med ’Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden’ og efter sædvanlig praksis imødekom Arbejdstilsynet anmodningen om forlængelse”, oplyser tilsynet – og tilføjer:

”Den 10. marts 2016 bad projektlederen for BIOBRAND om lov til at forlænge dette projekt tilsvarende. Begrundelsen var, at projekterne ønsker at koordinere, så resultaterne fra BIOBRAND og EPIBRAND bliver formidlet samtidig. Arbejdstilsynet imødekom på denne baggrund anmodningen om forlængelse”.

Ifølge Arbejdstilsynet skulle det dog være sikkert, at den nye frist kan overholdes. ”Arbejdstilsynet har anmodet projektlederne for EPIBRAND og BIOBRAND om at bekræfte, at projekterne kan færdiggøres, således at resultaterne kan offentliggøres senest 31. oktober 2017, hvilket begge projektledere har bekræftet”, oplyser tilsynet.

Annonce