Nu kan brandfolk få genoptaget afviste sager om blærekræft og lungehindekræft

Arkivfoto

Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har besluttet, at blærekræft efter udsættelse for bl.a. sod skal med på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Lungehindekræft efter udsættelse for asbest er allerede optaget på fortegnelsen. Dermed er det nu muligt for brandfolk at få genoptaget sager om blærekræft og lungehindekræft, som tidligere er blevet afvist.

Beslutningen om at optage blærekræft efter udsættelse for bl.a. sod på fortegnelsen over erhvervssygdomme sker, efter at Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har drøftet en ny såkaldt monografi 132 fra IARC, som er det Internationale agentur for kræftforskning, om brandfolks erhvervsmæssige udsættelse og udvikling af kræft.

De nyeste undersøgelser fra IARC viser, at der var en relevant sammenhæng mellem udsættelse for asbest i forbindelse med arbejde med brandslukning og udvikling af lungehindekræft. Det samme gælder for udvikling af blærekræft efter udsættelse for sod og PAH’er (gruppe af tjærestoffer) ved brandslukning.

Ifølge myndighederne er kravene til optagelse på fortegnelserne derfor nu opfyldt i tilstrækkelig grad for blærekræft efter betydelig udsættelse for sod og PAH’er fra f.eks. brandslukning og andre erhverv end brandfolk, f.eks. skorstensfejere.

Skal selv søge om genoptagelse

Erhvervssygdomsudvalget og AES blev på mødet også enige om, at IARC’s monografi ikke ændrer tidligere aftalte praksis om forelæggelse af sager om brandfolk, og derfor vil alle sager om brandfolk fortsat blive forelagt for udvalget, indtil Erhvervssygdomsudvalget og AES har drøftet den nye forskning om PFAS.

Som følge af drøftelserne i Erhvervssygdomsudvalget kan tidligere afviste sager om blærekræft efter udsættelse for sod og PAH’er nu genoptages på anmodning. Det samme gælder tidligere afviste sager om lungehindekræft efter asbestudsættelse. Muligheden for genoptagelse gælder alle erhverv og er ikke begrænset til brandfolk.

Da AES ikke har mulighed for selv at fremsøge de afviste sager, skal brandfolk, som ønsker deres sager genoptaget, selv henvende sig til AES.

Annonce