Vejle Brandvæsen har problemer med udrykningerne i Hedensted

Google Maps
Brandstationen i Vejle

Tidligere på året rettede Vejle Brandvæsen kritik mod Falck for ikke at leve op til kontrakten om brandslukning i Give-området, efter at en prøvealarmering havde vist, at der manglede en brandmand og en del materiel på Falcks slukningstog. Nu er det så Vejle Brandvæsen selv, som kritiseres for ikke at leve op til en kontrakt, nemlig brandslukningskontrakten med nabokommunen Hedensted. I Hedensted mener man nemlig, at Vejle Brandvæsens udrykninger er for langsomme.

Vejle Brandvæsen varetager efter et udbud brandslukningen i Hedensted Kommune, og i årets første kvartal var 16 af 76 brandudrykninger i kommunen længere tid end 5 minutter om at komme afsted fra brandstationerne. Og problemet er ikke nyt, fortæller beredskabschef i Hedensted, Peter Bruun: ”Det har været fra starten af, og man har så hele tiden arbejdet på, om man kunne forbedre det. Men det gør ikke, at vi er tilfredse, for det er de betingelser, man er gået ind på fra vores entreprenørs side”, siger Peter Bruun til P4 Trekanten.

Vejle Brandvæsen erkender, at brandkøretøjerne ikke altid overholder lovgivningens krav, men Peter Bruun håber, at der er en løsning på vej: ”Entreprenøren prøver nu at søge folk til at køre med i dagtimerne, for det er primært her, vi har problemet”, siger beredskabschefen i Hedensted til P4 Trekanten.

Han tror ikke på, at det hjælper at fyre Vejle Brandvæsen og få andre til at overtage: ”Det at skifte til en anden entreprenør løser som regel ikke problemet, for man har svært ved rundt omkring at få deltidsbrandfolk”, siger Peter Bruun.

Annonce