Ny vejledning om sikkerhed under brand- og redningsfolks øvelser

Under skarpe indsatser har brand- og redningsfolk ofte meget usædvanlige arbejdsvilkår. Det gør beredskabets øvelser særligt vigtige, fordi de ruster brand- og redningsfolkene til de at løse de skarpe opgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er baggrunden for en ny branchevejledning, der har til formål at vejlede og rådgive brand- og redningsbranchen om sikkerhed og sundhed under øvelser og træning.

Den nye branchevejledning – ”Sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk” – er udarbejdet af Brancheudvalget for Brand og Redning, som består af repræsentanter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FOA, Falck og 3F. Vejledningen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros.

Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og konkluderet, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Vejledningen bygger på en antagelse om, at man ved en målrettet anvendelse af øvelser og uddannelse dels kan reducere risikoen for skader under indsats, dels kan forbedre mandskabets muligheder for – under hensyntagen til egen sikkerhed og sundhed – at redde liv og ejendom. På den baggrund gennemgår vejledningen tre hovedemner: Generelle forhold, der sikrer sikkerhed og sundhed under øvelse og træning, særlige øvelsesforhold, der skal overvejes under planlægning af øvelser, samt gennemførelsen af øvelsesaktiviteter.

Download branchevejledningen

Annonce