Tilsyn: Vestegnskommuner handlede ulovligt

Google Maps
Brandstationen i Glostrup. Arkivfoto

Kommunerne Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Rødovre og Glostrup handlede ulovligt, da de med virkning fra 1. januar 2012 ændrede dimensioneringen af det fælleskommunale Vestegnens Brandvæsen. Det slår Statsforvaltningen Hovedstadens kommunaltilsyn fast i en ny afgørelse, hvor tilsynet dog også lægger vægt på, at kommunerne har erkendt og beklaget ulovligheden. Derfor vil tilsynet ikke foretage sig yderligere i sagen.

De fem vestegnskommuner valgte af økonomiske årsager at ændre på Vestegnens Brandvæsens dimensionering, men kommunerne fulgte ikke den procedure, som er fastsat i den såkaldte dimensioneringsbekendtgørelse. Kommunerne fik således ikke en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, inden ændringen blev gennemført, og de fem kommunalbestyrelser fik heller ikke lejlighed til at behandle den nye dimensioneringsplan, inden den trådte i kraft.

Den ulovlige procedure fik tidligere på året Beredskabsstyrelsen til at rette en hård kritik mod kommunerne. På baggrund af en klage fra en tidligere deltidsbrandmand gik Statsforvaltningen Hovedstaden også ind i sagen, og nu har Statsforvaltningens kommunaltilsyn så truffet afgørelse i klagesagen. Her slås det fast, at der blev handlet ulovligt, idet tilsynet dog noget overraskende placerer ansvaret hos Vestegnens Brandvæsen som fælleskommunalt brandvæsen og ikke hos de enkelte kommuner. Men Vestegnens Brandvæsen overtrådte altså ifølge kommunaltilsynet dimensioneringsbekendtgørelsen.

Da kommunerne har erkendt og beklaget ulovligheden, og da kommunerne har lovet at overholde reglerne fremover, meddeler kommunaltilsynet imidlertid, at man ikke finder anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Annonce