Viceberedskabsinspektør blev fyret af sin kones elsker

Google Maps
Brandstationen i Sønderborg

I 2006 blev en viceberedskabsinspektør ved Sønderborg Brand & Redning bortvist af sin chef, efter at han havde taget fat i kraven på en kursist. Viceberedskabsinspektøren forsøgte siden at få erstatning fra kommunen, men han fik ikke medhold i byretten. Nu er sagen blevet anket til landsretten af hovedorganisationen FTF, der mener, at beredskabschefen var inhabil. Ifølge organisationen havde han nemlig et forhold til viceberedskabsinspektørens kone.

“Det er en principiel sag, fordi den handler om, hvor grænsen for inhabilitet går. Kan det være rimeligt at tro, at et længerevarende seksuelt forhold med nærmeste medarbejders ægtefælle ikke påvirker chefens dømmekraft i forhold til medarbejderen? FTF mener, at chefen har misbrugt sin lederstilling, så der er tale om magtfordrejning. Det er det, vi vil have afprøvet i landsretten”, siger chefjurist hos FTF, advokat Michael Møllegaard Jessen.

Michael Møllegaard Jessen har på vegne af den tidligere viceberedskabsinspektør i Sønderborg Kommune anket en byretsafgørelse om, at der var lovligt at fyre viceberedskabsinspektøren efter indstilling fra beredskabschefen – selv om beredskabschefen samtidig havde en affære med sin underordnedes kone, skriver FTF’s blad Resonans.

Sagen går tilbage til 2006, hvor viceberedskabsinspektøren fandt ud af, at hans kone var ham utro med hans chef på brandstationen, hvor blandet andet parrets datter havde arbejdet som ferieafløser.

Et par dage efter at konen havde indrømmet sit forhold til mandens chef, skulle viceberedskabsinspektøren undervise et hold brandfolk. Viceberedskabsinspektøren har forklaret i byretten, at han var uligevægtig efter at have fundet ud af, at hans kone var ham utro med chefen. Så da en af kursisterne på det kursus, hvor han underviste, flere gange i løbet af undervisningen ikke vil dæmpe sig, blev viceberedskabsinspektøren vred og gik hen og hev kursisten i kraven for at få ham til at tie stille. Episoden blev anmeldt, dels til politiet som ikke rejste tiltale, dels til beredskabschefen, som straks gik til Sønderborg Kommune.

Da kurset var overstået, opsøgte beredskabschefen sin viceberedskabsinspektør på brandstationen og meddelte ham mundtligt, at han stod til bortvisning på grund af episoden med kursisten. Viceberedskabsinspektøren fik besked på at pakke sine ting og forlade kontoret, hvilket han gjorde. Sønderborg Kommune bortviste efterfølgende viceberedskabsinspektøren på opfordring fra beredskabschefen.

Sammen med sin fagforening, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, gik viceberedskabsinspektøren derefter i forhandling med kommunen, hvilket endte med, at bortvisningen blev ændret til en opsigelse. Fagforeningen gjorde kommunen opmærksom på, at beredskabschefen stod i forhold til viceberedskabsinspektørens kone, men beredskabschefen nægtede, og kommunen henholdt sig til hans udsagn og fyrede viceberedskabsinspektøren. Også selv om der forelå båndudskrifter af samtaler mellem konen og beredskabschefen, som havde tydelig seksuel karakter.

Viceberedskabsinspektøren var imidlertid ikke tilfreds med den forligstekst, som blev strikket sammen, hvilket han gjorde opmærksom på. Men han skrev alligevel under, da kommunen ellers ville fastholde bortvisningen. Da viceberedskabsinspektøren blev mere fattet, gik det ifølge FTF op for ham, at han i en følelsesmæssig påvirket situation havde underskrevet en aftrædelsesaftale, som han ikke var tilfreds med.

FTF indbragte i første omgang sagen for byretten for viceberedskabsinspektøren for at få tilkendt ham en godtgørelse, men dommeren i byretten vurderede, at Sønderborg Kommune ikke havde optrådt forkert. Begrundelsen var, at viceberedskabsinspektøren selv havde underskrevet en fratrædelsesaftale, og retten vurderede derfor ikke, om beredskabschefen var inhabil, da aftalen blev indgået.

“Vi er ikke enige i dommen. Der bør i højere grad lægges vægt på, hvorvidt beredskabschefen er i stand til at vurdere sin medarbejder korrekt og objektivt, når han står i forhold til medarbejderens kone. Det er yderst principiel sag, så derfor skal den prøves ved landsretten – netop fordi den handler om inhabilitet og magtfordrejning”, siger advokat Michael Møllegaard Jessen fra FTF.

Annonce