Workshop forberedte nyt kæmpe-brandvæsen

Google Maps
Brandstationen i Fredericia. Arkivfoto

Godt 100 beredskabsfolk og arbejdskolleger med relationer til fagområdet har netop afholdt en workshop i Fredericia, hvor et muligt formaliseret samarbejde på beredskabsområdet i Trekantområdet blev drøftet. Det er kommunerne Kolding, Fredericia, Vejle, Middelfart og Billund, der er gået sammen for at undersøge mulighederne for et formaliseret samarbejde på beredskabsområdet.

Workshoppen var et led i en møderække med fokus på personalet. Det forventes, at det samlede arbejde vil føre til et beslutningsgrundlag for et fællesskab. Beslutningsgrundlaget bliver præsenteret for styregruppen, der består af de fem kommuners borgmestre og beredskabskommissionernes næstformænd, hvorefter et eventuelt samarbejde skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed.

På workshoppen, der var præget af en god energi og et godt engagement, præsenterede de syv arbejdsgrupper, der er nedsat, hver deres foreløbige overvejelser om, hvordan de mange opgaver løses inden for beredskabsområdet i dag.

De fem kommuners beredskaber drives i dag noget forskelligt. Derfor har arbejdsgrupperne kortlagt beredskabernes virksomhed. Ved en sammenlægning forventes det, at der er arbejdsopgaver og rutiner, der naturligt vil blive mere ensartede, men samtidig vil der også være plads til de særaftaler, der giver mening for de enkelte kommuner.

Kommunerne forventer, at en eventuel sammenlægning vil medføre flere fordele: Et betydeligt økonomisk rationale på sigt, en bedre robusthed i løsning af de afhjælpende opgaver, en større professionalisering i løsning af myndighedsopgaver og endelig en styrkelse af den forebyggende indsats. Og at dømme efter den indsats, der blev lagt for dagen på workshoppen, så er de involverede medarbejdere meget engagerede og interesseret i at få afdækket både udfordringer, muligheder og visioner for et kommende samarbejde.

Processen forventes at resultere i en politisk stillingtagen til en ny, fremtidig struktur for et fælles beredskab i Trekantområdet i efteråret 2013.

Annonce