Brandvæsen

19 ud af 20 brandfolk fortsætter i Nakskov

Så godt som alle deltidsbrandfolk i Lolland Brandvæsen fortsætter med at slukke ildebrand på Lolland, når det kommunale brandvæsen ved årsskiftet overgår til Falck. Kun en enkelt af i alt 20 brandmænd har valgt at stoppe i forbindelse med skiftet og det sker af aldersmæssige grunde. Nedlæggelse af Lolland Brandvæsen og overdragelse af brandslukningen til Falck pr. 1. januar 2008 sker efter lov om virksomhedsoverdragelse.

Brandvæsen

To brandmands-konflikter på vej mod løsning

Mange af Falcks brandfolk i Tørring, Hornsyld og Klakring ser alligevel ud til gerne at ville arbejde for det kommunale Vejle Brandvæsen. Og samtidig er der opnået enighed mellem Falck og de kommunale brandfolk i Nakskov, som alligevel gerne vil arbejde for Falck, når redningskorpset fra nytår overtager brandslukningen.

Brandvæsen

Brandfolk stiller krav for at skifte arbejdsgiver

Fra nytår skal Falck også slukke brand i Nakskov, men foreløbig har de nuværende brandfolk hos det kommunale brandvæsen sagt nej til at fortsætte i privat regi. Holdningen blandt brandfolkene er enstemmig. Senest på et møde torsdag besluttede de kommunale deltidsansatte brandfolk at sige nej til Falck, så længe en række krav vedrørende udrustning og arbejdsvilkår ikke er opfyldt.

Brandvæsen

Hård kritik fra kommune i sag om brandslukning

I sidste måned besluttede Lolland Kommune at overdrage brandslukningen i Nakskov til Falck. Både forud for og efter beslutningen har der været en omfattende debat i de lokale medier, men også mellem kommunen og den lokale avis er bølgerne gået højt. En artikel i avisen fik Lolland Kommune til at beskylde avisen for at overskride alle grænser for anstændighed og god presseskik, ligesom man karakteriserede påstande i avisen som uhyrlige. Nu har avisen så dementeret oplysningerne og beklaget.

Brandvæsen

Falck overtager brandslukningen i Nakskov

Fra 1. januar 2008 skal Falck stå for brandslukningen i hele Lolland Kommune. Det indebærer, at Falck overtager brandslukningen i den tidligere Nakskov Kommune, hvor opgaven hidtil er blevet varetaget af det kommunale brandvæsen. Falck har i forvejen en brandstation i Nakskov, som har stået for brandslukning i tre mindre omegnskommuner. Der er tale om Falcks første nye brandslukningskontrakt efter kommunalreformen, som ellers indtil videre har været noget nær en katastrofe for redningskorpset, der har mistet brandslukningen i en række kommuner.

Brandvæsen

Brandfolk i Nakskov frygter for fremtiden

Blandt brandfolkene på Lolland Brandvæsens station på Løjtoftevej i Nakskov er frustrationerne og frygten for fremtiden vokset markant de seneste uger. Brandfolkene afventer med spænding, at Lolland Kommunes byråd skal afgøre, hvem der fremover får brandslukningsopgaverne i kommunen. “Vi er som kommunalt ansatte blevet holdt helt ude af processen og møder en totalt lukkethed fra vores nye brandchef”, siger formanden for brandmandsforeningen, Leon Jensen.

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

Brandmand anholdt på vej til brand

En brandmand fra Falck i Nakskov blev i sidste måned anholdt af politiet, mens han var på vej til udrykning, fortæller Lolland Falsters Folketidende. Anholdelsen fandt sted på Falck-stationen umiddelbart efter, at brandmanden var ankommet – tilkaldt af en brandalarm fra Volshave.