Præhospital

Vil have lægebiler tilknyttet alle akutsygehuse

Fremover bør alle landets akutsygehuse have en lægebil tilknyttet, således at der sikres speciallægedækning i hele landet. Det mener Lægeforeningen, som netop har lanceret en ny præhospital politik. Lægerne mener også, at den samlede ambulanceredderuddannelse skal revideres og ajourføres, ligesom lægerne ønsker, at deres egen uddannelse forankres i præhospitalbekendtgørelsen.

Præhospital

Sundhedsminister afviser fælles nødbehandleruddannelse

Der vil ikke blive indført en egentlig nødbehandleruddannelse i Danmark. Det fastslår den fungerende sundhedsminister, Pia Olsen Dyhr, som mener, at de enkelte regioner selv må tilrettelægge deres egne uddannelser til de brandfolk, der skal fungere som nødbehandlere. Dermed bliver nødbehandleruddannelsen ikke reguleret i præhospitalbekendtgørelsen, som det ellers er blevet foreslået.

Præhospital

Skuffelse over ny præhospitalbekendtgørelse

Den nye præhospitalbekendtgørelse, der træder i kraft ved årsskiftet, har overraskende vist sig at være status quo i forhold til ambulancereddernes kompetencer. Både Dansk Ambulance Råd og Reddernes Landsklub er ærgerlige over, at Sundhedsministeriet i al stilhed har opgivet et planlagt kompetenceløft.

Præhospital

Fagforening: Vi havde håbet på en mere visionær ambulanceuddannelse

I går kunne BeredskabsInfo fortælle, at ambulancebehandlerne alligevel ikke får de ekstra kompetencer, som Sundhedsministeriet havde lagt op til. Hos 3F, der organiserer størstedelen af landets reddere, er der skuffelse over, at det planlagte kompetenceløft er opgivet. ”Vi havde håbet på en mere visionær ambulanceuddannelse”, siger forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F.

Præhospital

Ambulancebehandlere får alligevel ikke ekstra kompetencer

Ambulancebehandlere får hverken lov til at indgive opiater intravenøst som smertestillende behandling eller til at afslutte behandlingen af f.eks. sukkersygepatienter, uden at patienterne skal bringes til sygehuset. Netop de kompetencer ville Sundhedsministeriet ellers tidligere på året give ambulancebehandlerne, men nu har ministeriet skiftet mening. Til gengæld vil ministeriet nu gøre regionernes praksis for opgørelse af ambulancernes responstid lovlig.