Region kan ikke overtage sundhedsfagligt ansvar fra ambulanceoperatører

Arkivfoto

Region Hovedstaden kan ikke overtage det sundhedsfaglige ansvar for ambulanceoperatørernes personale i forbindelse med det igangværende udbud af ambulancekørslen. Det slår Sundhedsstyrelsen fast, efter at regionen har ønsket at placere ansvaret for delegation af lægelig behandlingsopgaver hos regionen selv frem for hos operatørernes korpslæger.

Det er kun læger, der kan ordinære medicin, og for at ambulanceredderne kan arbejde, er det nødvendigt, at de har en såkaldt rammedelegation, der delegerer lægelige behandlingsopgaver til ambulanceredderne. Rammedelegationen kan suppleres af konkrete delegationer, som omfatter en bestemt behandling til en bestemt patient.

Rammedelegationen gives i dag af den enkelte ambulanceoperatørs korpslæge, som udstikker retningslinjer, indikationer og kontraindikationer for, hvordan og hvornår der må behandles af ambulancereddere.

Ville fjerne krav om korpslæge

I forbindelse med det igangværende udbud af ambulancekørsel i Region Hovedstaden har regionen ønsket at overtage det samlede sundhedsfaglige ansvar for regionens ambulancetjeneste, således at det lægelige ansvar placeres hos regionen. Dermed ville der heller ikke være krav om, at der skal være en korpslæge hos ambulanceoperatørerne, da rammedelegationen i så fald varetages af regionen.

I en ny udtalelse slår Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed imidlertid fast, at Region Hovedstadens model ikke vil være lovlig. Det er nemlig kun ambulanceoperatørerne selv, der har beføjelser over for ambulanceredderne – og ikke regionen.

”Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at en regionsansat læge derfor ikke kan delegere lægeforbeholdte opgaver til ambulancemandskabet, og operatøren skal have en ansat læge (konsulent), der kan stå for delegation af opgaverne”, skriver afdelingslæge Ivar Gøthgen Hejde i udtalelsen.

Ikke formelt krav om ansættelsesforhold

Sundhedsstyrelsen anerkender, at der ikke er et egentligt krav om, at den læge, der delegerer, og den ambulanceredder, der modtager delegationen, skal være ansat samme sted. Men det er et krav, at den delegerende læge har ansvar for udvælgelse, instruktion og nødvendigt tilsyn med udførelsen af de delegerede opgaver.

”Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at en læge ikke kan leve op til dette ansvar, såfremt der delegeres til persongrupper, som lægen ikke har nogen beføjelser over”, skriver Sundhedsstyrelsen, som samtidig slår fast, at der heller ikke kan anvendes en konstruktion, hvor en korpslæge hos ambulanceoperatøren overfører sin ret til at delegere til andre læger uden for ambulanceoperatøren, f.eks. læger i regionen.

Regionernes præhospitale ledere har fortsat ansvaret for fastlæggelse af de overordnede retningslinjer vedrørende lægelig delegation af behandlingsopgaver til ambulancemandskabet og lægelig ordination af behandling.

Annonce