Skuffelse over ny præhospitalbekendtgørelse

Den nye præhospitalbekendtgørelse, der træder i kraft ved årsskiftet, har overraskende vist sig at være status quo i forhold til ambulancereddernes kompetencer. Både Dansk Ambulance Råd og Reddernes Landsklub er ærgerlige over, at Sundhedsministeriet i al stilhed har opgivet et planlagt kompetenceløft.

Hos Dansk Ambulance Råd – der er stiftet af ambulanceredderes faglige organisationer – beklager formand Kenneth Lübcke, at den nye bekendtgørelse har vist sig at være uden de store visioner, og at et kompetenceløft til ambulancebehandlere og paramedicinere ikke er blevet til noget.

”Dansk Ambulance Råd havde i tråd med Sundhedsstyrelsen foreslået et kompetenceløft til ambulancebehandlerne i form af smertestillende intravenøs administration og afsluttende behandling på stedet af visse patient grupper, eksempelvis diabetespatienter. Det ville også have haft en økonomisk og samfundsmæssig gevinst”, siger Kenneth Lübcke, der samtidig bebuder, at ambulancerådet nu vil se fremad og arbejde for et konstruktivt samarbejde mellem interessenterne på det præhospitale område.

Flere end 100 tillidsrepræsentanter fra Reddernes Landsklub er i disse dage samlet til konference i Silkeborg, og også derfra udtrykkes der på patienternes vegne betydelig skuffelse over den nye bekendtgørelse.

Udover de manglende muligheder for at afslutte behandling på stedet og indgive visse smertestillende opiater intravenøst er Reddernes Landsklub også skuffet over, at paramedicinere ikke har fået avanceret luftvejsbehandling med Larynx-maske som fast kompetence. Det havde landsklubben ellers foreslået i sit høringssvar til Sundhedsministeriet.

”Desværre har ingen af disse ønsker – som alle ville bidrage til bedre og mere komplet behandling af patienterne – fundet vej til bekendtgørelsen. Ministeriet har i stedet lavet en ’grundpakke’, som giver risiko for, at ambulancefolkenes kompetenceniveau kan svinge fra region til region, hvilket giver uens forhold for patienterne. Reddernes Landsklub finder således, at ministeriet denne gang har forsømt chancen for at skabe en ambitiøs og tidssvarende bekendtgørelse med faste, nationale retningslinjer på de nævnte punkter”, hedder det i udtalelsen.

Reddernes Landsklub erklærer samtidig, at de er landsklubben ser fortrøstningsfuldt på muligheden for at få de tre kompetencer indarbejdet ved kommende ændringer af præhospitalbekendtgørelsen.

Annonce