Politiet mindedes faldne kollegaer

Den 19. september er politiets mindedag, og Nordjyllands Politi markerede derfor, at de faldne kolleger fra krigens tid ikke er glemt. Både nuværende og pensionerede politifolk var mødt op for at mindes samme dato i 1944, hvor den tyske besættelsesmagt stormede politiets stationer i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Næsten 2.000 politifolk blev deporteret den dag.

”Vi er borgernes politi. Vi skal hjælpe folk og værne om det samfund, vi sammen har skabt – og som vi hele tiden bygger videre på. Vi sætter borgerne i centrum, også når det kræver, at vi sætter os selv til side. I 1944 værnede vi også om vores samfund. Derfor blev vi et mål for mennesker, der ville presse et andet menneskesyn og et andet samfund ned over os”.

Sådan sagde politidirektør Anne Marie Roum Svendsen blandt andet i sin tale til de fremmødte på forpladsen ved Aalborg Politigård.

Mindemur hos Nordjyllands Politi

Her var bl.a. nuværende og pensionerede politifolk mødt op for at mindes samme dato i 1944, hvor den tyske besættelsesmagt kl. 11.00 stormede politiets stationer i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Næsten 2.000 politifolk blev deporteret den dag. Nogle få mistede livet i modstanden på stationerne – mange flere mistede livet i koncentrationslejre.

Respekt og anerkendelse

”Man påtager sig et særligt ansvar og en særlig risiko som politibetjent. Dét valg fortjener vores respekt og anerkendelse. Derfor giver en mindedag her 74 år efter det dramatiske døgn i 1944 stadig mening. Det giver mening, at vi viser vores respekt både for de kolleger, som hver dag møder op i politiet og påtager sig dét ansvar og løber dén risiko, men også for de, der gik før os, og hvor nogen har betalt den højeste pris for at værne om samfundet”, slog politidirektøren fast.

Forsamlingen sang ”Danmark frit: En lærke letted”, og ærede de faldne kolleger med et minuts stilhed, mens fanerne vajede smukt og stille.

Annonce